14/11/2019

Έγγραφο απάντησης στον Δήμο Νέας Προποντίδας

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1762
Αθήνα, 11/11/19

Προς Δήμο Νέας Προποντίδας

Θέμα: Απάντηση σε έγγραφό σας με Αρ. Πρωτ. 40679 (17/10/2019)


Ενημερωθήκαμε από τα μέλη μας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο σας ότι τους κοινοποιήθηκε έγγραφό σας (αρ. πρωτ. 40679 από 17/10/2019) και στο οποίο αναφέρεστε σε κάποιες «υποχρεώσεις» των κτηνιάτρων που με βάση και την κείμενη νομοθεσία δεν ευσταθούν. Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε κάποια σημεία και να σας ενημερώσουμε για την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου το έργο σας να γίνεται σωστά και να αναλάβουν δράση οι αρμόδιοι.

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του 4039/2012 ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου «… Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους ορίζονται οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Δήμων και όπου αυτές δεν έχουν συσταθεί τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου…»

Ως Δήμος έχετε την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 9 του ν. 4039/2012 αναφέρεται «…Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο, εφόσον αυτά διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων... 2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους… Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978… 4. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση….5. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλειά τους, επιστρέφονται σε αυτόν…»
Στις τροποποιήσεις που έγιναν στον παραπάνω νόμο με τον ν. 4235/2014 στο άρθρο 46 αναφέρεται «Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι τα όργανα που τη διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων…».

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεστε ότι ο κτηνίατρος δεν έχει και δε θα μπορούσε να έχει ρόλο ελεγκτή. Ο κτηνίατρος είναι υπεύθυνος για την τέλεση κτηνιατρικών πράξεων και μόνο και μάλιστα στα δεσποζόμενα ζώα. Ευθύνη για τα αδέσποτα απαγορεύεται να αναλάβει, παρά μόνο φυσικά αν έχει συνάψει κάποια σύμβαση με τη δημοτική αρχή.

Σχετικά δε με την παράκληση περί ειδικών τιμών σας απαντάμε ξεκάθαρα πως κάτι τέτοιο αποτελεί οριακά και παράβαση καθήκοντος από πλευράς σας. Σύμφωνα με τον ν. 4039/2012 «Στην περίπτωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας), οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς επιβαρύνονται με το κόστος μόνο του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης και οι υπόλοιπες υπηρεσίες προσφέρονται αζημίως όταν η σήμανση του ζώου πραγματοποιείται στα κτηνιατρεία ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, των Δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας». Από εκεί και πέρα η τιμολόγηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών αφορά μόνο τους ίδιους τους ιδιώτες κτηνίατρους.

Τέλος, η βάση καταχώρησης δεδομένων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των ζώων ανήκει πια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος έχει παραδώσει τα στοιχεία που είχε στην κατοχή του τον Δεκέμβριο του 2015. Οι δε ιδιώτες κτηνίατροι καταχωρούν τα δεδομένα, όπως ορίζει ο νόμος. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, λοιπόν, οφείλετε να απευθύνεστε στο ΥΠΑΑΤ και μόνο σε αυτό.

Παρακαλούμε, λοιπόν, σε οποιοδήποτε μελλοντικό σας έγγραφο, σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναλάβετε από εδώ και στο εξής να υπάρχει η ανάλογη προσοχή, προκειμένου ακόμα και οι προτροπές να αφορούν τους αρμόδιους με βάση τη νομοθεσία και όχι εύκολους στόχους. Τα μέλη μας είναι επιστημονικά καταρτισμένα και εργάζονται καθημερινά για τη διαφύλαξη της υγείας και προστασίας των ζώων, για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Στα πλαίσια, λοιπόν, ύπαρξης σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ιδιωτών κτηνιάτρων και της δημοτικής αρχής και όχι σχέσεων ανταγωνισμού που μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και προσβλητικά προς τους κτηνιάτρους-πολίτες του Δήμου σας θα ήταν σώφρον να τηρεί ο καθένας τα καθήκοντά του βάσει των όσων ορίζει ο νόμος και όχι βάσει γενικών επικλήσεων.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή