09/10/2019

Αίτημα Συνάντησης με Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας

Αρ. Πρωτ.: 1758
Αθήνα, 09/10/19Προς Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως
Κοινοποίηση: Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σ. Ζαχαράκη


Θέμα: «Αίτημα Συνάντησης»


Αξιότιμη κ.Υπουργέ,


Με το παρόν έγγραφο ζητάμε τον προγραμματισμό συνάντησή μας, προκειμένου να συζητήσουμε όσα σας εκθέσαμε στο με Αρ. Πρωτ 1752, 23/09/19 κείμενό μας σχετικά με την ένταξη των κτηνιάτρων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και ζητήματα που έχουν προκύψει από τις έντονες καθυστερήσεις αναγνώρισης πτυχίων συναδέλφων τόσο από χώρες της Ε.Ε. όσο και από τρίτες χώρες, έχοντας ως αποτέλεσμα την επαγγελματική τους απασχόληση ως βοηθητικό προσωπικό και όχι ως κτηνίατροι.
Αναμένουμε την άμεση απάντησή σας.


Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή