29/03/2019

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑΕΠ

O Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος διαμαρτύρεται για μία ακόμα επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών. Η υποχρέωση πληρωμής και μάλιστα με αναδρομική ισχύ των εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ βαραίνει ακόμα περισσότερο τον κλάδο μας, αφού ήδη οι ασφαλιστικές εισφορές είναι ιδιαίτερα υψηλές.
Για άλλη μία φορά η ασφάλισή μας παίρνει φοροεισπρακτικό χαρακτήρα χωρίς να έχει ούτε στο ελάχιστο ανταποδοτικότητα, οδηγώντας χιλιάδες συναδέλφους στην ανεργία ή την ανασφάλιστη εργασία.
επιστροφή