22/03/2019

Έναρξη του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας για προστασία έναντι του ιού της Λύσσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 780/57476
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων
Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46, 10438
Πληρ. Ι. Γεωργοπούλου
Τηλ. 2102125725
fax 2105271615
e-mail: igeorgopoulou@minagric.gr

Προς: Περιφέρειες και Δ/νσεις Κτηνιατρικής.

LYSVULPENΘΕΜΑ: «Έναρξη του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας για προστασία έναντι του ιού της Λύσσας- Εαρινή Καμπάνια 2019 - Ενημέρωση του Κοινού σχετικά με τη λύσσα στα ζώα και τους εμβολιασμούς των κόκκινων
αλεπούδων με εμβολιακά δολώματα.»

Στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας των ζώων στη χώρα, αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 Απριλίου 2019, η ρίψη των εμβολίων δολωμάτων κατά της λύσσας για τον εμβολιασμό των ζώων της άγριας
πανίδας. Η υπ’ αριθμ. 732/53463/18/03/2019 Απόφαση που ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος, επισυνάπτεται.
Λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος του θέματος παρακαλούμε να συμβάλλετε στην ενημέρωση του κοινού με όλα τα διαθέσιμα μέσα (συνεντεύξεις σε τοπικά κανάλια, σταθμούς, δελτία τύπου, ενημερώσεις σε σχολεία, σε κυνηγετικούς
συλλόγους και Δήμους κα) σχετικά με την εμφάνιση της λύσσας, τους τρόπους αποφυγής του νοσήματος, τους αντιλυσσικούς εμβολιασμούς των κατοικίδιων σαρκοφάγων κ.λπ.

Όσον αφορά τα εμβολιακά δολώματα θα πρέπει να γίνει υπενθύμιση στο κοινό για τα παρακάτω ,προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με αυτά:
-Τα εμβολιακά δολώματα περιέχουν ζωντανό ιό και σε περίπτωση επαφής με αυτό πρέπει να ακολουθήσει άμεσα επίσκεψη στο γιατρό.
-Σε περίπτωση εύρεσης τέτοιων δολωμάτων σε αγροτικές και δασώδεις περιοχές (μικροί κύβοι χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψαριού) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΟΥΝ Ή ΝΑ ΤΑ ΠΑΤΟΥΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ.
-Πρέπει ο πολίτης να ενημερώνει άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές. Πρέπει να ενημερωθεί κάθε δήμος και χωριό της περιφέρειάς σας με ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, με προβολή του spot που σας έχει αποσταλεί στα τοπικά τηλεοπτικά
κανάλια και ραδιοσταθμούς. Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να γίνει για την ενημέρωση των παιδιών-μαθητών, των αγροτών και ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων, καθώς και όλων εκείνων των πληθυσμιακών ομάδων οι οποίες έρχονται σε συχνή επαφή με τη
φύση (μέλη περιβαλλοντικών και φιλοζωικών οργανώσεων, κυνηγοί, κα) προκειμένου να μην έρθουν σε καμία επαφή με τα εμβολιακά δολώματα.

Στο site του υπουργείου μας www.minagric.gr μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία για το θέμα της λύσσας στο «Πολίτης-Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο-Λύσσα». Μπορείτε να κάνετε ανατύπωση με δικά σας έξοδα των
φυλλαδίων και αφισών που υπάρχουν στο site αυτό σε ηλεκτρονική μορφή ή να χρησιμοποιήσετε το spot για το σκοπό αυτό.

Είναι ιδιαίτερης σημασίας να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Επειδή το θέμα των εμβολίων δολωμάτων είναι σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, η δική σας συνέργεια είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε
ατύχημα επαφής με το εμβολιακό δόλωμα. Το κοινό πρέπει να ξέρει ότι σε περίπτωση επαφής με το εμβολιακό δόλωμα πρέπει να επισκεφθεί άμεσα γιατρό.
Σε καθημερινή βάση οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα πτήσεων της επόμενης ημέρας. Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η συνεργασία με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές, οι οποίες θα συνδράμουν και θα βοηθήσουν στο έργο της Υπηρεσίας μας και για το λόγο αυτό θα επιθυμούσαμε την συμβολή των περιφερειαρχών/αντιπεριφερειαρχών προκειμένου να διευκολύνονται οι κινήσεις των κτηνιάτρων (διάθεση υπηρεσιακών μεταφορικών μέσων, κάλυψη οδοιπορικών) των ΠΕ όπου εδρεύουν αερολέσχες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ή όμορων ΠΕ, στις αερολέσχες για την εποπτεία του Προγράμματος εμβολιασμού.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένης της σοβαρότητα του θέματος παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΨΕΩΝ 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΨΕΩΝ 2
ΧΑΡΤΗΣ
επιστροφή