19/03/2019

ΕΣΠΑ 2019: Κ.Α.Δ. που αφορούν κτηνιάτρους

espa_photo

Στα προγράμματα "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" και "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περιλαμβάνονται κωδικοί (Κ.Α.Δ.) που αφορούν τους κτηνιάτρους.
Πιο συγκεκριμένα:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

47.73.74.13 Λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

75.00.1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες

75.00.11 Κτηνιατρικές υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς

75.00.11.01 Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων συντροφιάς, αποκλειστικά με προσωπική εργασία

75.00.12 Κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωικής παραγωγής (αγροκτημάτων)

75.00.19 Άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες

75.00.19.01 Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων άλλων από συντροφιάς, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
επιστροφή