18/03/2019

Καταγγελίες στον ΕΟΦ για παράνομη διαφήμιση και πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

έπειτα από καταγγελίες συναδέλφων σήμερα, 18/3/19, στάλθηκαν στον Ε.Ο.Φ. πέντε αναφορές για πιθανή παράνομη διαφήμιση και πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων. Για άλλη μια φορά ο Π.Κ.Σ. ακουλουθεί τη σύννομη οδό, στέλνοντας έγγραφα-αναφορές στον ΕΟΦ. Μέχρι τώρα, από τις απαντήσεις του ΕΟΦ, όλες οι καταγγελίες που έχουμε κάνει έχουν επιβεβαιωθεί και οι περιπτώσεις με διαπιστωμένες παραβάσεις έχουν σταλεί στο Υπ. Υγείας για επιβολή προστίμων. Δυστυχώς, ούτε μία φορά δεν έχουμε λάβει ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο για την τύχη των προστίμων.....
Τουλάχιστον δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι όλοι κωφεύουμε στο παράνομο εμπόριο φαρμάκων και στην αλόγιστη χρήση τους
εοφ

Προς
Τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας Φαρμάκων
Λεωφόρος Μεσογείων 284 - Αθήνα

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2019
Αρ.πρωτ. 17***

Θέμα: Καταγγελία παράνομης διαφήμισης και πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω διαδικτύου

Λάβαμε γνώση ότι στο διαδίκτυο η εταιρία με τον διακριτικό τίτλο **** έχει αναρτήσει ηλεκτρονική σελίδα όπου διαφημίζει και πουλά κτηνιατρικά φάρμακα. Σας παραθέτουμε και τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (********)
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα δυνάμει του άρθρου 83 της υπ αριθμ. 282371/2006 υπουργικής απόφασης δημοσιευμένης στο Β΄τεύχος με αρ.731/16-6-2006 ΦΕΚ απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο διαφήμιση στο κοινό κτηνιατρικών φαρμάκων. Στους δε παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 19 παρ.5 Α και 6 του Ν.Δ. 96/1973 ήτοι κατά την πρώτη παράβαση πρόστιμο και σε περίπτωση επαναλήψεως πέραν του προστίμου και ποινική δίωξη καθώς και ανάκληση άδειας κυκλοφορίας των σχετικών προϊόντων.
Τα ανωτέρω είναι γνωστά σε εσάς αφού σε σχετικό ερώτημα μας μάς επιβεβαιώσατε με το υπ. αριθμ. 22289/7-4-2015 έγγραφο σας την απαγόρευση διαφήμισης στο κοινό κτηνιατρικών φαρμάκων.
Παρακαλούμε την υπηρεσίας σας όπως προβεί σε έλεγχο των καταγγελλομένων και επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

επιστροφή