07/03/2019

Προσοχή... Έγγραφο από γαλακτοβιομηχανίες προς παραγωγούς

images

Αθήνα, 07/03/19
Αρ. Πρωτ: 1701Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κάποιες γαλακτοβιομηχανίες διανέμουν σε παραγωγούς το παρακάτω έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους ίδιους και να υπογραφεί από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ακόμα πλήρης εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής εξαιτίας καθυστέρησης διευκρινήσεων επί του νομικού πλαισίου, εφιστούμε την προσοχή σας. Η υπογραφή του εγγράφου είναι καλό να γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο - εποπτεύοντα κτηνίατρο κάθε μονάδας

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
galaktoviomhxanies1)
επιστροφή