06/12/2018

Προς ΓΕΩΤΕΕ: Καθυστέρηση έγκρισης ανανέωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ

Προς: ΓΕΩΤΕΕ 20181123120746_52

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2018
Αρ.πρωτ. 1679

Θέμα: Καθυστέρηση έγκρισης ανανέωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ

Ενημερωθήκαμε από συναδέλφους ότι, παρόλο που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο ΓΕΩΤΕΕ, καθυστερεί η ανανέωση της αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος αφού απαιτείται έγκριση από το Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ.
Επισήμως δεν έχει οριστεί συνεδρίαση του Δ.Σ. αν και είναι ενήμερο ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι κτηνίατροι καλούνται (μέχρι και τις 14/12/18) να υποβάλουν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο μητρώο μελών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και χωρίς το συγκεκριμένο έγγραφο η δήλωσή τους θα είναι άκυρη.
Ζητούμε την άμεση διευθέτηση του ζητήματος και τον ορισμό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου άμεσα, πριν από την λήξη της ημερομηνίας και φυσικά όχι λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να μπορέσουν να υποβάλουν τη δήλωσή τους.
Η όποια καθυστέρηση και κωλυσιεργία φαίνεται να γίνεται επί τούτου, δίνοντας στο επιμελητήριο ρόλο που δεν του αντιστοιχεί.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή