16/11/2018

Δελτίο τύπου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά


antibiotikaΑθήνα, 15/11/18
Αρ. Πρωτ: 1631
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά έχει καθιερωθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης νοσημάτων (ECDC) στις 18 Νοεμβρίου ως ημέρα έναρξης των εθνικών εκστρατειών για την προώθηση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών.

Το νέο Σχέδιο Δράσης Ενιαίας Υγείας της Ε.Ε. κατά της μικροβιακής αντοχής βασίζεται σε τρεις άξονες:
1. Να καταστεί η ΕΕ περιοχή βέλτιστης πρακτικής.
2. Να ενισχύσει την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.
3. Να επηρεάσει και να διαμορφώσει τη συζήτηση σε παγκόσμια κλίμακα

Οι εφτά τομείς γύρω από τους οποίους σχεδιάζονται οι δράσεις είναι:
● Διασφάλιση ότι τα αντιμικροβιακά φάρμακα χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα.
● Πρόληψη μικροβιακών λοιμώξεων και της εξάπλωσής τους.
● Ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών αντιμικροβιακών ουσιών ή εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας.
● Συνεργασία με διεθνείς εταίρους για να περιοριστούν οι κίνδυνοι της μικροβιακής αντοχής.
● Βελτίωση της παρακολούθησης και της επιτήρησης στους τομείς υγείας ανθρώπων και ζώων.
● Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.
● Βελτίωση της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΑΣΑ η Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι η τρεις χώρες του ΟΟΣΑ όπου το πρόβλημα της ανθεκτικότητας των παθογόνων μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά φάρμακα αναμένεται να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στη θνησιμότητα έως το 2050. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής, ενώ είναι πρώτη στη συνολική κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων. Εκτιμάται δε ότι στη χώρα μας από το 2015-2050 περίπου 70.000 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας του φαινομένου.

Η συνετή χρήση των αντιβιοτικών και στην κτηνιατρική αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι η υπερβολική και η μη ενδεδειγμένη χρήση τους στα ζώα συνδέεται άμεσα με την επιτάχυνση της ανάπτυξης και διασποράς ανθεκτικών παθογόνων μικροοργανισμών.

Στη χώρα μας εφαρμόζεται ήδη ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο, το οποίο απαιτεί τη διάθεση όλων των κτηνιατρικών φαρμάκων (και των αντιβιοτικών) να πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένα σημεία και με κτηνιατρική συνταγή. Απαγορεύεται δε η χρήση των αντιβιοτικών στα παραγωγικά ζώα για προφυλακτικούς λόγους ή ως αυξητικοί παράγοντες. Στις εκτροφές παραγωγικών ζώων τηρείται υποχρεωτικά «Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής», όπου καταγράφονται αναλυτικά όλες οι χορηγούμενες φαρμακευτικές αγωγές. Τα δε κρίσιμης σημασίας για τον άνθρωπο αντιβιοτικά συστήνεται να μη χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική πράξη ως αντιβιοτικά πρώτης επιλογής, αλλά μόνον όταν έχει αποτύχει οποιαδήποτε άλλη θεραπεία.

Συμπερασματικά, λοιπόν, η μείωση της υπερβολικής, αλλά και της κακής χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για να σταματήσει η εμφάνιση ανθεκτικών μικροοργανισμών. Θα πρέπει άμεσα να προωθηθούν καλύτερες πρακτικές συνταγογράφησης (συμπεριλαμβανομένης της συνταγογράφησης αντιβιοτικών, μόνο όπου απαιτείται), να σταματήσει η αυτοθεραπεία σε χώρες όπου τα αντιμικροβιακά φάρμακα είναι διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς, να υπάρχει προσοχή ως προς τις δοσολογίες, να σταματήσει η υπερβολική και κακή χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων στη γεωργία και στον κτηνιατρικό τομέα.

Ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος υποστηρίζουμε θερμά το δόγμα της Ενιαίας Υγείας, Ζώα Υγιή-Άνθρωποι Υγιείς και στα πλαίσια αυτά διοργανώνουμε φέτος το 1ο Ελληνικό Forum Ενιαίας Υγείας στις 15 Δεκεμβρίου σε αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου. save
Συμμετέχουν δεκάδες διακεκριμένοι επιστήμονες από τη χώρα μας και το εξωτερικό, με παρουσία Προέδρων και Μελών Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών Ενώσεων Κτηνιάτρων και Γιατρών.

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος
Αθηνά Τραχήλη

επιστροφή