29/10/2018

Επιστολή του Γ. Μπίλια προς τη Δ.Ε. του ΠΚΣ

29/10/18
ΕΡΩΤΗΜΑ

Συνάδελφοι του Προεδρείου της ΔΕ του ΠΚΣ,

Την Κυριακή 23 του Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της ΔΕ, όπου αποφάσισε τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου στις 18 του Νοέμβρη, με θέματα:

1. Τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα.
2. Την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Θα ήθελα να με ενημερώσετε το λόγο για τον οποίο περισσότερο από ένα μήνα μετά δεν έχουν ενημερωθεί οι συνάδελφοι για τη διεξαγωγή αυτής της Συνέλευσης, γιατί δεν έχει αποσταλεί ακόμα πρόσκληση και πότε θα γίνει αυτό;
Παρακαλώ όπως πρωτοκολληθεί, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προωθηθεί στα υπόλοιπα μέλη της ΔΕ αλλά και όλου του Συλλόγου, η παραπάνω επιστολή.


Για την ΑΡΠΑ
Το μέλος της ΔΕ
Μπίλιας Γιάννης
επιστροφή