05/02/2018

Επιστολή της ΑΡΠΑ για την γενική συνέλευση του ΠΚΣ

Στην τελευταία συνεδρίαση της ΔΕ του ΠΚΣ στις 14 Ιανουαρίου, αποφασίστηκε πως θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για να καθοριστεί το Πρόγραμμα Δράσης του στις 4 Μαρτίου στην Αθήνα.

Επίσης αποφασίστηκε πως θα αποσταλούν ΕΓΚΑΙΡΑ γραπτές επιστολές προς όλα τα μέλη του, θα γίνουν τηλεφωνικές ενημερώσεις καθώς και αποστολή γραπτών μηνυμάτων (sms) υπενθύμισης στα κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε να έχουν γνώση όλοι οι συνάδελφοι και όλες οι συναδέλφισσες για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Προκειμένου να μην επαναληφθούν προηγούμενες τραγελαφικές καταστάσεις, που τα ειδοποιητήρια για τις Γενικές Συνελεύσεις έφταναν στους αποδέκτες τους μετά τη διεξαγωγή της, θέλουμε να ενημερωθούμε σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται αυτά που αποφασίσαμε.

Τέλος, θα θέλαμε να ενημερωθούμε γιατί δεν έχει αποσταλεί ακόμα στα μέλη του Συλλόγου, παρά τις οχλήσεις μας, η επιστολή για τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των συναδέλφων που κατατέθηκε από 1/8/17, όπως είχαμε συμφωνήσει στη συνεδρίαση της 16/07/17 και για ποιο λόγο ακριβώς δεν ανανεώνεται η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης.

Περιμένοντας απάντηση από το Προεδρείο του Συλλόγου.

Για την ΑΡΠΑ

Το μέλος της ΔΕ του ΠΚΣ

Μπίλιας Γιάννης

αστεριξ
επιστροφή