12/01/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
(Αρ. Πρωτ. 01/23-12-17)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Στις 23-12-2017 και μέρα Σάββατο, συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ηπείρου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στις 26-11-2017, τα μέλη του Δ.Σ. του Παραρτήματος είναι:

1. Τσολιού Ηλιάνα
2. Χόβολος Θόδωρος
3. Κοντογιάννης Αλέξανδρος
4. Αθανασιάδης Δημήτριος
5. Τόσκας Κοσμάς

Τα μέλη του Δ.Σ. του Παραρτήματος, ομόφωνα εξέλεξαν τον Χόβολο Θόδωρο, για τη θέση του Προέδρου, την Τσολιού Ηλιάνα, για τη θέση του αντιπροέδρου, τον Κοντογιάννη Αλέξανδρο για τη θέση του Γραμματέα και τον Τόσκα Κοσμά για τη θέση του Ταμία.

Σήμερα καλούμαστε να αγωνιστούμε συλλογικά, στο φόντο της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός τομέας, των ζητημάτων που άπτονται της σχέσης του ανθρώπου με τα ζώα συντροφιάς, των διατροφικών κρίσεων και των λογής καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι - αδιάφορο αν ανήκουν στο δημόσιο, τον ιδιωτικό ή τον διογκούμενο πλέον τομέα της εργασιακής επισφάλειας και ανεργίας.

Ως πρώτα βήματα δράσης, μετά από διαλογική προσέγγιση, ομόφωνα αποφασίστηκαν:
1) Η συγκρότηση Θεματικών Επιτροπών, όπου θα συμμετέχουν ελεύθερα, όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν και θα συνεδριάζουν με ευθύνη καθορισμένου μέλους του Παραρτήματος. Τα αντικείμενα των επιτροπών που προτάθηκαν, είναι:
Κτηνιατρική Παραγωγικών Ζώων, Κτηνοτροφία και Αγροτική Ανάπτυξη στην Ήπειρο
Κτηνιατρική Ζώων Συντροφιάς και Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων
Δημόσιος Κτηνιατρικός Έλεγχος και Ασφάλεια Τροφίμων
Εργασιακά Δικαιώματα και Ανεργία των Κτηνιάτρων

Καλούμε τους συναδέλφους να πλαισιώσουν τις παραπάνω επιτροπές, ανάλογα με τον τομέα ενασχόλησης και τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και να προτείνουν τη δημιουργία άλλων Επιτροπών εφόσον το κρίνουν σκόπιμο.

2) Την πραγματοποίηση Εκδήλωσης σε συνεργασία με το Παράρτημα Ηπείρου - Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με θέμα σχετικό με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
3) Την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Παραρτήματος με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων, ώστε να γνωριστούμε καλύτερα και να ανταλλάξουμε ευχές και απόψεις.

Το Δ.Σ. του Παραρτήματος Ηπείρου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου εκφράζει προς όλους τους συναδέλφους, αλλά και προς όλα τα σωματεία και συλλογικότητες των εργαζομένων της περιοχής μας, τη διάθεσή του για συλλογική και αγωνιστική δράση.
Η μαζική συμμετοχή στις διαδικασίες του συλλόγου, η εξωστρεφής παρέμβαση, η αλληλεγγύη και η κοινή δράση με τους παραγωγούς και τους άλλους κλάδους εργαζομένων, η αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, έξω από συντεχνιακές λογικές και μικροσυμφέροντα, έχει πολλά να προσφέρει στον κλάδο και συνολικά στην περιοχή μας. Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανένας.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Χόβολος Θόδωρος Τσολιού Ηλιάνα Κοντογιάννης Αλέξανδρος


Τόσκας Κοσμάς Αθανασιάδης Δημήτριος
επιστροφή