04/01/2018

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΗ: ΚΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
επιστροφή