10/11/2017

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Αθήνα, 10/11/17
ΑΠ: 1471
Προς: Δήμο Τρικκαίων
Κοινοποίηση: Α.Τ. Τρικάλων
Εισαγγελία Τρικάλων

Αξιότιμε Δήμαρχε, Αξιότιμοι Δημοτικού Σύμβουλοι,


Πληροφορηθήκαμε ότι προτίθεστε να διενεργήσετε πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων στον Δήμο σας σε συνεργασία με κτηνιάτρους - εθελοντές από το εξωτερικό.

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα διεξαχθεί το πρόγραμμα έχουν αδειοδοτηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4235/2014), καθώς και το ποιος έχει οριστεί υπεύθυνος κτηνίατρος του προγράμματος. Επιπλέον, θέλουμε να γνωρίζουμε αν έχετε φροντίσει ως δημοτική αρχή την εξέταση των ζώων σχετικά με λεϊσμανίαση, όπως ορίζεται από τον νόμο για τις ανάλογες περιπτώσεις, καθώς και για τον εμβολιασμό και την αποπαρασίτωσής τους. Συμπληρωματικά, εφόσον οι κτηνίατροι – εθελοντές είναι πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε. σας ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε αν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με την άδεια από το ΓΕΩΤΕΕ και την έναρξη στην εφορία ώστε και οι ίδιοι να είναι σύννομοι.
Αναμένουμε τις απαραίτητες διευκρινίσεις – απαντήσεις σας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΤΡΑΧΗΛΗ Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

επιστροφή