13/09/2017

Προς Δήμο Σητείας για την διενέργεια στειρώσεων


Αθήνα, 07/09/17
ΑΠ: 1437
Προς: Δήμο Σητείας

Θέμα: Διενέργεια στειρώσεων.
Πληροφορηθήκαμε ότι θα διενεργηθεί πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων στις 10, 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2017 στον δημοτικό χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων.
Θα θέλαμε να ελέγξετε και να μας ενημερώσετε αν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έχουν αδειοδοτηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4235/2014), καθώς και το ποιος έχει οριστεί υπεύθυνος κτηνίατρος του προγράμματος. Επιπλέον, θέλουμε να γνωρίζουμε αν έχετε φροντίσει ως δημοτική αρχή την εξέταση των ζώων σχετικά με λεϊσμανίαση, όπως ορίζεται από τον νόμο για τις ανάλογες περιπτώσεις, καθώς και για τον εμβολιασμό και την αποπαρασίτωσής τους.
Σε διαφορετική περίπτωση έχετε υποχρέωση να μην επιτρέψετε την διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων στον ανωτέρω χώρο και σας ενημερώνουμε πως ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος θα κάνουμε ότι είναι νομίμως επιτρεπτό για την προάσπιση της υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΤΡΑΧΗΛΗ Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή