23/06/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Πρόεδρος του ΠΚΣ στην Βουλή για τα αδέσποτα ζώα και την βάση δεδομένων

23/06/17

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μεγάλα κενά στον νόμο για τα αδέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς

1
Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και σε συζήτηση για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης αδέσποτων ζώων συμμετείχε την Πέμπτη η Αθηνά Τραχήλη με την ιδιότητα της Προέδρου του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Η κ. Τραχήλη αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα εστιάζοντας στις θέσεις που υιοθετούν οι Έλληνες κτηνίατροι. Η τοποθέτηση της συνάντησε την άμεση αποδοχή της πλειονότητας των βουλευτών, αλλά και των φιλοζωικών οργανώσεων.

«Υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και εκπροσωπώντας 5.500 συναδέλφους που αποτελούν την επιστημονική κοινότητα, καταθέτω τις θέσεις και προτάσεις μας σε ό,τι αφορά τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα με σκοπό την ευζωία των ζώων και τη προστασία της δημόσιας υγείας», ανέφερε εν συντομία η κ. Τραχήλη, απευθυνόμενη στην Πρόεδρο της Επιτροπής Χαρά Καφαντάρη και στον παριστάμενο αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Τσιρώνη.
«Αποτελεί και δική μας θέση η ειδική αναφορά με τον πλέον σαφή και εμφαντικό τόνο στο Σύνταγμα της Ελλάδας των δικαιωμάτων των ζώων στη ζωή και στην ελευθερία», είπε η κ.Τραχήλη. Και πρόσθεσε: «Ως γνωστό στο ισχύον Σύνταγμα υπάρχει γενική αναφορά στην προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 24) δημιουργώντας την αίσθηση ότι για τον συνταγματικό νομοθέτη ζώα, φυτά και δάση ανάγονται στην αυτή κλίμακα αξιών. Η αναφορά στο Σύνταγμα αναμφίβολα θα δηλώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο την διάθεση και ευαισθησία της πολιτείας γύρω από την προστασία των ζώων. Θα παραμείνει όμως κενό γράμμα αν δεν θεσμοθετηθεί και κυρίως αν δεν τηρηθεί η σχετική με την προστασία των ζώων νομοθεσία. Για να επιτευχθεί ο σκοπός μακροπρόθεσμα απαιτείται διδασκαλία, εκπαίδευση και καλλιέργεια, βραχυπρόθεσμα όμως απαιτείται αυστηροποίηση ποινών και έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τους Δήμους στους οποίους έχουν περιέλθει οι σχετικές αρμοδιότητες. Η πλειονότητα όμως των Δήμων δεν έχουν στελεχώσει τις υπηρεσίες τους με εξειδικευμένα πρόσωπα».

Στη συνέχεια η κ. Τραχήλη υπογράμμισε με έμφαση ότι «αναφερόμαστε στην προστασία των ζώων αλλά δεν ενδιαφερόμαστε σε τι είδους εγκαταστάσεις θα πραγματοποιούνται οι στειρώσεις των αδέσποτων ζώων από εθελοντές κτηνίατρους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εθελοντές κτηνίατροι δύνανται να πραγματοποιούν στειρώσεις σε γραφεία ή σε άλλους χώρους που ανήκουν στην οικεία περιφέρεια ή δήμους». «Η στείρωση είναι μία σοβαρή χειρουργική επέμβαση (απαιτεί γενική αναισθησία και λαπαροτομή στην κοιλιακή χώρα του ζώου), επιβάλλεται περαιτέρω νοσηλεία του ζώου για τουλάχιστον 2-3 μέρες λόγω κινδύνου μετεγχειρητικών επιπλοκών», τόνισε η κ. Τραχήλη. Και πρόσθεσε: «Τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις δεν είναι εφικτό να πραγματοποιούνται σε κινητές μονάδες ούτε σε εγκαταστάσεις των διευθύνσεων αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, δεδομένου ότι απαιτούνται συγκεκριμένοι αδειοδοτημένοι χώροι, όπως αναφέρει η κείμενη νομοθεσία, κτηνιατρεία-κτηνιατρικές κλινικές για να διασφαλίζονται οι κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων συντροφιάς, η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων άρα και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και ο τρόπος χειρισμού των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αναισθησία (ναρκωτικές ουσίες) για τις συγκεκριμένες επεμβάσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο φαρμακευτικό σκεύασμα χρησιμοποιείται για την περαιτέρω νοσηλεία των ζώων».
Η τοποθέτηση της κ. Τραχήλη προκάλεσε το ενδιαφέρον των παρισταμένων βουλευτών. Η ίδια προσέθεσε μια ακόμη παράμετρο στην συζήτηση: « Αντιλαμβάνεστε ότι είναι οξύμωρο να απαιτείται από τους Έλληνες κτηνίατρους να διαθέτουν αδειοδοτημένο κτηνιατρείο ενώ οι αλλοδαποί κτηνίατροι θα δικαιούνται να χειρουργούν σε μη αδειοδοτημένο χώρο με λιγότερες προϋποθέσεις τήρησης κανόνων υγιεινής. Η συγκεκριμένη διάταξη θέτει ευθέως σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ως οι καθ’ ύλην αρμόδιοι ζητούμε την τροποποίηση αυτής. Αυτά τα θέματα είναι λυμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ντροπή να θέτουμε διατάξεις που δεν εγγυώνται τη δημόσια υγεία, άλλως ας καταργήσουμε την αδειοδότηση των κτηνιατρείων και κάθε κτηνίατρος ας ασκεί χειρουργικές επεμβάσεις όπου ο ίδιος κρίνει ορθό και σκόπιμο. "

Και η κ. Τραχήλη συνέχισε: «Θέτουμε το ζήτημα της επαναφοράς της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο υπό την εποπτεία βεβαίως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης». Σας ενημερώνουμε για όσους δεν το γνωρίζετε ότι βάσει του Ν.3170/2003 δόθηκε το δικαίωμα να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΚΣ τα ζώα συντροφιάς και οι ιδιοκτήτες τους. Για τη λειτουργία του συστήματος ο ΠΚΣ επένδυσε χρήματα που αφορούσαν την πρόσληψη και επιμόρφωση υπαλλήλων, την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής βάσης και τη λειτουργικότητά της με αποτέλεσμα τη άμεση καταχώρηση των ταυτοτήτων, την εύρεση των απολεσθέντων ή και εγκαταλελειμμένων ζώων και γενικώς την άκρως ομαλή και επιτυχημένη λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Εντελώς ξαφνικά όμως με το Ν.4039/2012 ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Σκανδαλίδης, χωρίς καν να ζητήσει για κανένα άρθρο του νόμου τη δική μας άποψη έκρινε σκόπιμο να μεταφέρει την ηλεκτρονική βάση δεδομένων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σημειώνουμε ότι η βάση Δεδομένων του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου είχε πιστοποιηθεί από εξαετίας με ISO 9001:2008 . Εν τέλει τον Δεκέμβριο του 2016 με καθυστέρηση τριών ετών η βάση δεδομένων μετεφέρθη στο Υπουργείο προφανώς λόγω αδυναμίας γραφειοκρατικής και τεχνολογικής φύσεως. Όμως ήδη από το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας της από τις υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν δημιουργηθεί σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την καταχώριση των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς». Και η κ. Τραχήλη κατέληξε στην εισήγηση της στην Βουλή: «Παρόλο που από εμάς παραδόθηκαν τα στοιχεία στην μορφή που μας ζητήθηκε, στην πράξη δεν έχει γίνει συνολικά ενσωμάτωσή τους. Επί της διαδικασίας παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις και αδυναμίες στην καταχώρηση νέων microchips, ενώ τα νέα στοιχεία που απαιτούνται (ΑΦΜ ιδιοκτήτη, έτος γέννησης κ.λπ.) δημιουργούν ερωτηματικά στους ιδιοκτήτες, αναπάντητα μέχρι τώρα με αποτέλεσμα πολλές φορές να προτιμούν να μην δηλώσουν τα ζώα τους. Να σημειωθεί δε ότι δεν υπάρχει μέριμνα εναλλακτικού τρόπου καταχώρησης στοιχείων σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική πρόσβαση στην βάση. Επιπλέον, ο νόμος ορίζει την καταχώρηση των δεδομένων και στους Δήμους, όπως επίσης, και την καταβολή παράβολου από τον κτηνίατρο στον εκάστοτε Δήμο. Όμως, τίποτα από αυτά δεν έχει εφαρμοστεί και η διαδικασία παραμένει έωλη, χωρίς να διευκρινίζεται τι θα γίνει στο μέλλον, χωρίς να μπορεί να υπάρξει ουσιαστική προστασία των υπεύθυνων ιδιοκτητών, αλλά και των ζώων. Συνεπώς, η ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς πρέπει να επανέλθει στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, όπου διατηρείτο επί δεκατρία έτη χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα».

Να σημειωθεί ότι ζητήθηκε από την κ. Τραχήλη η πρόσληψη κτηνιάτρων στους τομείς αιχμής, όπως επίσης και αλλαγή το θεσμικού πλαισίου για την σύσταση επιστημονικών επιτροπών για τις ευθανασίες των αδέσποτων ζώων στα προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων στους Δήμους.
επιστροφή