26/05/2017

Εξώδικο του ΠΚΣ προς τον Αντιδήμαρχο Ρόδου και την ΔΑΟΚ Δωδεκανήσου για πρόγραμμα στειρώσεων από φιλοζωικές οργανώσεις

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεφέβρ αρ. 4, ΑΦΜ: 090042718, ως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ
1) Τον Αντιδήμαρχο Ρόδου, Γεώργιο Πόκκια, με έδρα το Δημαρχείο της Ρόδου, οδός Πλατείας Ελευθερίας αρ.1 ,Ρόδος.
2) Την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο, οδός Γ. Μαύρου αρ.2, ως εκπροσωπείται νόμιμα δια του προϊσταμένου της.

* * * * * *
Ο «Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος», ο οποίος εκπροσωπεί 4.500 κτηνιάτρους σε όλη την επικράτεια, έχει μεταξύ άλλων την υποχρέωση να προασπίζει την τήρηση της νομιμότητας ώστε εν τέλει να προστατεύεται η υγεία ζώων και ανθρώπων.
Με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
επιστροφή