19/05/2017

Ανακοίνωση ΑΡΠΑ για συνέλευση

1
ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ..
Για πολλοστή φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με πρακτικές από πλευράς τη πλειοψηφίας της ΔΕ που
οδηγούν σε απαξίωση και αδράνεια τις διαδικασίες και την λειτουργία του ΠΚΣ.
Αφ’ ενός η πλειοψηφία της ΔΕ χωρίς να γίνει κάποια κανονική συνεδρίαση της ΔΕ,αλλάζει τον τόπο
διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από Θεσσαλονίκη σε Αθήνα ενώ υπάρχουν διαφωνίες από το
σύνολο της μειοψηφίας. Να σημειωθεί ότι η διεξαγωγή του χρόνου και τόπου της επικείμενης
Συνέλευσης αποφασίστηκε ομόφωνα κατά την προηγούμενη απόπειρα για Συνέλευση με παρούσα
και σύμφωνη την πρόεδρο της ΔΕ.
Αφ’ εταίρου και σημαντικότερο, δείχνει για ακόμα μια φορά να παραγνωρίζει το γεγονός ότι μία
συνέλευση για να έχει συμμετοχή θέλει και την κατάλληλη προετοιμασία. Δηλαδή να υπάρξουν
έγκαιρα ειδοποιήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους (γραπτές, τηλεφωνικά από την γραμματεία
του συλλόγου, ηλεκτρονικές) και προς όλους τους συναδέλφους. Παρακάμπτεται έτσι και το ίδιο το
καταστατικό του Συλλόγου, στο όποιο αναφέρονται τα εξής:
Άρθρο 20
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
Οι τακτικές σύνοδοι της Γ.Σ. συγκαλούνται με προσωπικές έγγραφες προσκλήσεις προς τα μέλη της
Γ.Σ. τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία και με μία δημοσίευση σε
μία ημερήσια εφημερίδα των Άθηνών εντός του προ της συνόδου δεκαημέρου. Η πρόσκληση
αναρτάται σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας του Π.Κ.Σ.
Για τις έκτακτες συνόδους, εφόσον καλούνται επειγόντως, οι προσκλήσεις γίνονται τηλεγραφικώς.
Οδηγούμαστε λοιπόν για ακόμα μία φορά σε μια Συνέλευση αντικαταστατική και
‘’καρικατούρα’’ ,η όποια εν τέλει δε θα αντιπροσωπεύει και το σύνολο των εργαζόμενων
κτηνιάτρων αφού δεν θα γνωρίζουν καν για τη διεξαγωγή της.
Η απουσία των παραπάνω δείχνει έλλειψη σεβασμού τόσο προς τον Σύλλογο όσο και προς τους
ίδιους τους συναδέλφους αφού δεν λαμβάνει υπ’ όψιν ότι για να έρθει κάποιος στην συνέλευση,
πρέπει τουλάχιστον να έχει το χρόνο να το προγραμματίσει, όπως επίσης δείχνει μια λογική μέσα
στη ΔΕ ‘’αποφασίζω και ενημερώνω’’ χωρίς να υπολογίζω την άποψη της μειοψηφίας.
Είναι στο χέρι όλων των υπολοίπων από εμάς να μην αφήνουμε αυτή την κατάσταση να συνεχίζεται
και ο τρόπος είναι ένας, να συμμετέχουμε όλοι στις διαδικασίες του συλλόγου να έχουμε λόγο και
άποψη για τα προβλήματα του κλάδου και να μην αφήνουμε τις τύχες μας στα χέρια άλλων
ανεξέλεγκτα.
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
http://www.emvolimo.gr/
https://www.facebook.com/arpaktin
επιστροφή