16/05/2017

Τροποποίηση άρθρων στο Σχέδιου Νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, Μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, Μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημ

Αθήνα, 16/05/17
Αρ. Πρωτ. 1410
Προς:
Υπουργό Οικονομικών, κ. Τσακαλώτο
Κοινοποίηση:
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αποστόλου
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Τσιρώνη

Θέμα: Τροποποίηση άρθρων στο Σχέδιου Νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, Μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, Μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές Διατάξεις»


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,


Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα αδειοδότησης, για κάθε επιχείρηση τροφίμων του ΠΔ 79/2007 απαιτούνται άδεια εγκατάστασης και άδεια ίδρυσης από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης και άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. Στο σχέδιο Νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, Μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, Μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές Διατάξεις» αναφέρεται ότι οι δύο πρώτες άδειες αντικαθίστανται από τη διαδικασία της γνωστοποίησης. Με άλλα λόγια, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θα δέχονται αιτήσεις έγκρισης μετά την τοποθέτηση εξοπλισμού κ.λπ, γεγονός που καθιστά, αν όχι αδύνατη, τουλάχιστον ιδιαίτερα δύσκολη την τροποποίηση σε εγκαταστάσεις που δεν είναι σύμφωνες με την προβλεπόμενη νομοθεσία.
Επιπλέον, η Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής παύει να έχει υπό την εποπτεία της τον τεμαχισμό και τυποποίηση κρέατος, τα παρασκευασμάτα κρέατος, την ψύξη κατάψυξη κρέατος, τις καθετοποιημένες μονάδες κρέατος, τα σαλιγκάρια και βατραχοπόδαρα, την τυποποίηση και συσκευασία αυγών, τα αυγοπροϊόντα, την τυποποίησης μελιού, τις ψυκτικές αποθηκές. Η παραπάνω μεταφορά αρμοδιοτήτων δεν προκύπτει από καμία υποχρέωση απέναντι στους δανειστές και δεν είναι δυνατή η κατανόηση μιας τέτοιας λογικής.
Στην δε τροποποίηση του άρθρου 5 λείπει η επιτόπια επιθεώρηση στα μικρά σφαγεία, η οποία και απαιτείται
Ήδη στην χώρα μας ο έλεγχος τροφίμων είναι κατακερματισμένος (ΥΠΠΑΤ, ΕΦΕΤ, ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ) με αποτέλεσμα να είναι δαιδαλώδης και συνήθως πλημμελής. Οι παραπάνω ρυθμίσεις φέρουν επιπλέον κατακερματισμό και αφήνουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες μόνο την έγκριση λειτουργίας σφαγείων, επιχειρήσεων αλιευμάτων και νωπού γάλακτος. Για άλλη μια φορά θα υπάρξουν ασυντόνιστες ενέργειες και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων με προφανή επιβάρυνση στην προστασίας της Δημόσιας υγείας. Γιατί το τρόφιμο ως κοινωνικό αγαθό δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο σαν γεωργικό/εμπορικό προϊόν, αλλά πρέπει να αποτελεί θέμα πρωτίστως ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Όλες οι διατροφικές κρίσεις (νόσος των τρελών αγελάδων, γρίπη των πτηνών, διοξίνες, αλογίσιο κρέας, κ.λπ.) ανέδειξαν την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση της υγιεινή και της ασφάλειας των τροφίμων. Άλλωστε για να είναι ένα τρόφιμο υγιές και ασφαλές πρέπει να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα από την παραγωγή του έως την κατανάλωση και αποτελεσματική επικοινωνία σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Κατόπιν όλων των παραπάνω πρέπει:
• να προστεθεί στο άρθρο 5 η επιτόπια επιθεώρηση στα μικρά σφαγεία
• να αντικατασταθεί η παρ. 1 του άρθρου 5 που αναφέρεται σε καταχώρηση επιχειρήσεων τροφίμων αποκλειστικά από τις ΔΑΟΚ (γιατί δεν υπάρχουν παντού ΔΑΟΚ) και να προστεθεί «…στη ΔΑΟΚ ή στις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής».
• να προστεθεί στο άρθρο η διάταξη ότι: “Για κάθε αίτηση που αφορά καταχώριση εγκατάστασης της παραγράφου ... πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος στην εγκατάσταση από δύο (2) τουλάχιστον επισήμους Κτηνιάτρους των αρμοδίων Περιφερειακών Κτηνιατρικών Αρχών.”
• Στην τροποποίηση του άρθρου 6 η αρμόδια αρχή για έγκριση είναι η ΔΑΟΚ. Όπως όμως προαναφέρθηκε, δεν έχουν όμως όλες οι Περιφερειακές Ενότητες ΔΑΟΚ (π.χ. Θεσσαλονίκη). Σωστότερο θα ήταν να αντικατασταθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 6 και να γραφτεί: «Κάθε υπόχρεη για έγκριση εγκατάσταση του άρθρου ... παράγραφος ... του παρόντος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Καν (ΕΚ) 853/2004, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της και την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτής υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια ΔΑΟΚ ή στην αρμόδια Περιφερειακή Κτηνιατρική Αρχή, όπου ευρίσκεται, αίτηση για έγκριση»

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή