16/05/2017

Πρόταση για αλλαγή του ΦΠΑ σε κτηνιατρικά φάρμακα και παροχή υπηρεσιών

[right]Αθήνα, 15/05/17
[right][Αρ. Πρωτ. 1407

σχεδιο νομου

Προς:
Υπουργό Οικονομικών, κ. Τσακαλώτο
Κοινοποίηση:
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αποστόλου
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Τσιρώνη

Θέμα: Τροποποίηση στο Σχέδιου Νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, Μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, Μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές Διατάξεις»


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Από τον Ιούλιο του 2015 σε μια σειρά έγγραφα που στείλαμε τόσο σε εσάς όσο και στις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες διατυπώναμε την ανάγκη να συμπεριληφθούν τα κτηνιατρικά φάρμακα στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%. Στα κτηνιατρικά φάρμακα συμπεριλαμβάνονται και τα εξωπαρασιτοκτόνα και βιταμινούχα κτηνιατρικά σκευάσματα, τα οποία δυστυχώς τιμολογούνται με 24% ΦΠΑ. Το δε μέτρο φορολόγησης της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών με 24% ΦΠΑ απέδειξε την αναποτελεσματικότητά του. Τονίζουμε ότι η κτηνιατρική επιστήμη και η χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, με την θωράκιση των ζώων έναντι των ζωοανθρωπονόσων, με την ποιότητα τροφίμων ζωικής προέλευσης και φυσικά με την ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής στην χώρα.

Κατόπιν όλων αυτών ζητούμε στο Νέο Σχέδιο Νόμου του Υπ. Οικονομικών με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, Μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, Μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές Διατάξεις», στο κεφάλαιο ΙΆ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡOΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» στο άρθρο 121 να προστεθεί νέα παράγραφος που να ορίζει ότι η παροχή υπηρεσιών θα μεταβεί από 24% σε 13% ΦΠΑ και το σύνολο των κτηνιατρικών φαρμάκων που για την νόμιμη κυκλοφορία τους απαιτείται έγκριση από τον ΕΟΦ -ανεξάρτητα από δασμολογική κλάση- να υπαχθούν στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13%.


Με εκτίμηση,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή