29/03/2017

Δελτίο Τύπου για την Διημερίδα με θέμα την μεταρρύθμιση στην Δημόσια Υγεία

Δελτίο Τύπου για την Διημερίδα με θέμα την μεταρρύθμιση στην Δημόσια Υγεία


Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Αθηνά Τραχήλη, παραβρέθηκε στην διημερίδα του Υπουργείο Υγείας με θέμα τον Διάλογο για την μεταρρύθμιση στην Δημόσια Υγεία.

Ο διάλογος αυτός αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας από την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη. Στην παρούσα φάση της υποστήριξης, ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεσοπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις ελληνικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Ικανότητας Υπηρεσιών Υγείας, το «Υγεία 2020» και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Βασικά αντικείμενα διαλόγου αποτελέσαν η δημιουργία κοινής αντίληψης για την επείγουσα ανάγκη μετατόπισης της έμφασης από την θεραπευτική φροντίδα προς την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών και η καθιέρωση κοινής αντίληψης για την ανάγκη προσέγγισης σε όλο το κοινωνικό και κυβερνητικό φάσμα αποτελεσματικών διατομεακών μηχανισμών που θα εξασφαλίσουν επιθυμητά αποτελέσματα.

Στα πλαίσια της διημερίδας πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου, κ. Τραχήλη, με την Dr. Zsuzsanna Jakob, Περιφερειακή Διευθύντρια ΠΟΥ για την Ευρώπη. IMG_0418
Στην συνάντηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν το δόγμα της Ενιαίας Υγείας, της σύνδεσης της υγείας των ζώων με την υγεία των ανθρώπων μέσω της τροφής. Παρών ήταν και ο Διευθυντής Επιμελητής του Τομέα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, κ. Παπαδογιαννάκης Μανόλης. IMG_0404
Υπήρξε από κοινού δέσμευση για παρουσία της κ. Jakob στην Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να υπάρξει συζήτηση και σχεδιασμός.
επιστροφή