23/03/2017

Πρόσκληση του Υπουργεία Υγείας προς την Πρόεδρο του ΠΚΣ για συμμετοχή σε Διημερίδα Διαλόγου για την Μεταρρύθμιση στην Δημόσια Υγεία

Πρόσκληση σε διημερίδα διαλόγου για την Δημόσια Υγεία by Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος on Scribd

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΔιαλογοςΔημοσιαΥγεια by Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος on Scribd

32c10b_logoMoHs
επιστροφή