10/02/2017

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Κ.Σ. , 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

commit

ΑΘΗΝΑ, 08/02/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1387

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Το Σάββατο, 18 Μαρτίου και ώρα 10πμ καλείσθε σε τακτική συνέλευση του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου με θέμα τον οικονομικό απολογισμό. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα διεξαχθεί Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017 και ώρα 10πμ στα γραφεία του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Λεφέβρ 4, Ν. Κόσμος, 1ος όροφος)
Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή