09/02/2017

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΦΚΑ1

Με το άρθρο 51 του Ν. 4387/2016 συστάθηκε φορέας κύριας κοινωνικής ασφάλισης ΝΔΠΠ με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης -Ε.Φ.Κ.Α.», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από την 1.1.2017, εντάσσονται σε αυτόν αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, και ο ΕΦΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχός τους .
Συνακόλουθα κάθε υποχρέωση του ΕΤΑΑ-τομέας Υγειονομικών την έχετε αναλάβει εσείς.
Με την παρούσα σας θυμίζουμε πως στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, τόσο ο τομέας των μηχανικών όσο και το τομέας των νομικών του ΕΤΑΑ, συμμορφώθηκε με το διατακτικό και με το πνεύμα της 122/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, και ρύθμισε το θέμα των ασφαλισμένων του που είχαν επιλέξει κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Ο μόνος τομέας που μέχρι σήμερα δεν έχει ρυθμίσει το θέμα είναι ο Τομέας των υγειονομικών είχαμε όμως τη διαβεβαίωση πως το ζήτημα θα επιλυθεί (Απόφαση ΔΣ ΕΤΑΑ 398/18-5-2016) και θα γίνει συμψηφισμός με τις επόμενες οικονομικές υποχρεώσεις προς το Ταμείο, στους συναδέλφους που εντάχθηκαν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ζητούσε ο νόμος.

Ήδη διανύουμε το Φεβρουάριο και δεν έχουμε καμία ενημέρωση στην κατεύθυνση της διευθέτησης του ζητήματος.

Για τους ανωτέρω λόγους και ευχόμενοι ειλικρινά κάθε επιτυχία στο πολύ δύσκολο έργο που αναλάβατε,
Με την παρούσα ζητούμε όπως εντός των επόμενων ημερών διευθετήσετε την εκκρεμότητα με το συμψηφισμό των καταβληθεισών εισφορώνΟ Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. Ο Πρόεδρος Ε.Ο.Ο. H Πρόεδρος του ΠΚΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ
επιστροφή