26/01/2017

Ενημέρωση σχετικά με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων 2016

Ενόψη της υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων (ΜΥΦ) έτους 2016 έως την 28η Φεβρουαρίου 2017 και καθώς έχουν παρατηρηθεί πολλά σφάλματα σχετικά με την υποβολή Αποδείξεων Συνδρομών και Πιστοποιητικών, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους λογιστές σας ότι, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων δεν συμπεριλαμβάνονται οι Αποδείξεις Συνδρομών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασίας σας

Με εκτίμηση,

Το λογιστήριο του Π.Κ.Σ.
λογιστης
επιστροφή