11/11/2016

Εξώδικη Δήλωση του ΠΚΣ προς τον Δήμο Τυρνάβου για παράνομο πρόγραμμα στειρώσεων

Σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Του «Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεφέβρ 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Τον Ο.Τ.Α. με την επωνυμία Δήμο Τυρνάβου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημάρχο αυτού κ.Παναγιώτη Σαρχώση, κάτοικο Τυρνάβου.
***************************
Κύριε Δήμαρχε,

Έκπληκτοι διαβάσαμε σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ την είδηση πως, σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Anim.A.L διοργανώνετε πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) την εβδομάδα 7 έως 10 Νοεμβρίου 2016.
Συγκεκριμένα, στο σχετικό ρεπορτάζ των ΜΜΕ αναφέρονταν τα κάτωθι : «Ο Δήμος Τυρνάβου και το Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Anim.A.L διοργανώνουν πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) την εβδομάδα 7 έως 10 Νοεμβρίου 2016. Οι στειρώσεις θα διενεργηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στειρώσεων αδέσποτων ζώων με τη συνδρομή εθελοντών κτηνιάτρων του γερμανικού φιλοζωικού οργανισμού TierInsel Umut Evi e.V με νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Τα ζώα επίσης θα εμβολιαστούν κατά της λύσσας, θα σημανθούν ηλεκτρονικά και θα καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τον Δήμο Τυρνάβου που έχει μεγάλο αριθμό αδέσποτων ζώων. Το φιλοζωικό σωματείο Anim.A.L Καλεί τους κατοίκους του Τυρνάβου και των λοιπών κοινοτήτων του Δήμου (Αμπελώνας, Βρυότοπος, Δαμάσι, Δένδρα, Δελέρια, Πλατανούλια, Ροδιά, κλπ) να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 6946733121, 6937012850 και 24923 50100 για να δηλώσουν αδέσποτα ζώα που γνωρίζουν στις γειτονιές τους, προκειμένου να στειρωθούν με το πρόγραμμα. Επίσης ζητά την βοήθεια εθελοντών φιλόζωων πολιτών προκειμένου να μεταφέρουν τα ζώα προς και από τον χώρο των στειρώσεων. Επίσης, χρειάζονται κλουβιά παραμονής και μεταφοράς ζώων (σκύλων και γατιών) καθώς και παλιά στρωσίδια, κουβέρτες κλπ για την παραμονή των ζώων μετά την στείρωση. Τα κλουβιά, κουβέρτες κλπ, θα επιστραφούν στους κατόχους τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην εκτέλεση του προγράμματος ή να δηλώσουν κάποιο ζώο, να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 6946733121, 6937012850 και 24923 50100 ή με μήνυμα στην σελίδα του σωματείου στο facebook»[1].
Από την παραπάνω είδηση σας επισημαίνουμε με την παρούσα πως προκύπτουν ζητήματα δυνητικής παραβίασης της νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και προστασία των ζώων και συγκεκριμένα:

1. Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ΠΔ 38/2010, οι κτηνίατροι - πολίτες μέλους των κρατών της Ε.Ε. και χωρίς ελληνική υπηκοότητα, οι οποίοι επιθυμούν να παράσχουν σχετικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, έστω και εθελοντικά, οφείλουν να προβούν σε γνωστοποίηση των στοιχείων και των εγγράφων προς της αρμόδια αρχή, δηλαδή το ΓΕΩΤΕΕ, με στόχο την απόδειξη της επαγγελματικής κατάστασής τους, την κοινοποίηση του Α.Φ.Μ. τους, καθώς και στοιχείων που απαιτούνται σε επαγγελματίες που σχετίζονται με την δημόσια υγεία.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 ( όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από το ν.4235/2014) ορίζεται ότι : «Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα. Εθελοντές κτηνίατροι που μετακινούνται προς τη Χώρα, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του κτηνιάτρου προσωρινά ή περιστασιακά, πραγματοποιούν μόνο στειρώσεις και σήμανση αδέσποτων ζώων. Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση των στειρώσεων, της σήμανσης και της καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μπορεί να διατίθενται οι εγκαταστάσεις των γραφείων των αρμόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου ή άλλοι χώροι που ανήκουν στην οικεία Περιφέρεια ή Δήμο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι, υπό την εποπτεία των προαναφερθέντων αρμόδιων υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων αυτών, ο εξοπλισμός τους, η χρονική διάρκεια διάθεσής τους, η διαδικασία διάθεσης και κάθε σχετικό θέμα. Για τον ίδιο σκοπό, επιτρέπεται να διατίθενται και οι χώροι τοπικών ιδιωτικών κτηνιατρείων. Η στείρωση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζωών συντροφιάς μπορεί να πραγματοποιείται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι εθελοντές κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.

Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17α του ν. 4039/2012 (όπως αυτό προστέθηκε με το ν. 4235/2014) ορίζεται ότι : «Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους, ανεξάρτητα με την κλινική εικόνα, που είναι υπό την προστασία φιλοζωικών ενώσεων ή σωματείων ή Δήμων, αν οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, αντίστοιχα, επιβάλλεται ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp, κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως περίθαλψη ή στείρωση».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ξεκάθαρα πως στα αδέσποτα σκυλιά επιβάλλεται να γίνει εξέταση για την αντιμετώπιση της λεϊσμανίασης και μάλιστα άμεσα κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως περίθαλψη ή στείρωση. Ο έλεγχος αυτός δεν επιτρέπεται να γίνει από εθελοντές κτηνιάτρους, όπως επίσης δεν επιτρέπεται να γίνει και εμβολιασμός των ζώων από εθελοντές κτηνιάτρους.

Σε κάθε περίπτωση η κτηνιατρική φροντίδα από εθελοντές κτηνιάτρους, στα πλαίσια ενός τέτοιου προγράμματοςδεν μπορεί παρά να αφορά μόνο σε αδέσποτα ζώα και όχι σε δεσποζόμενα. Και τούτο σας το επισημαίνουμε διότι ανάμεσα στους κατοίκους του Δήμου σας, κυκλοφορεί ως φήμη, πως οι εθελοντές κτηνίατροι θα πραγματοποιήσουν στειρώσεις και εμβολιασμούς και σε δεσποζόμενα ζώα των οποίων οι ιδιοκτήτες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Όπως είναι όμως ξεκάθαρο από τις προαναφερθείσες διατάξεις, αυτό απαγορεύεται από το νόμο.
Τέλος, θέλουμε να σας επισημάνουμε πως ακόμη και οι πράξεις στείρωσης ή σήμανσης αδέσποτων ζώων από τους εθελοντές κτηνιάτρους, επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν μόνο στις εγκαταστάσεις της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας ή σε άλλους χώρους υπο την εποπτεία αυτήςκαι μόνο σύμφωνα με την σχετική υπ’ αριθμ. 1714/75275/6.7.2015 ΦΕΚ Β' 1489/16-07-2015 υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα, για τη διαδικασία παραχώρησης χώρων, ορίζεται ότι : «Άρθρο 3. Διαδικασία παραχώρησης χώρων1. Η παραχώρηση της χρήσης χώρου των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση των πράξεων του άρθρου 1, γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου Στη σχετική απόφαση αναφέρεται και η διάρκεια της παραχώρησης. Η απόφαση παραχώρησης κοινοποιείται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας. 2. Για την παραχώρηση χώρου ο εθελοντής κτηνίατρος καταθέτει στην αρμόδια αρχή παραχώρησης αίτηση−υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 υπουργικής απόφασης. Με την αίτηση−υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία, ζητά την παραχώρηση χώρου που πληρεί τις προδιαγραφές της παρ. 1 του άρθρου 4 και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι θα πραγματοποιεί τις πράξεις του άρθρου 1 εθελοντικά. 3. Η αίτηση−υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας κτηνιάτρου ή βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας κτηνιάτρου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), ή, στην περίπτωση κτηνιάτρων υπηκόων κρατών−μελών της ΕΕ, την βεβαίωση του άρθρου 5 της υπ' αριθμ 165261/ΙΑ/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του Π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ Β΄ 2157), όπως ισχύει. β) έγγραφη συγκατάθεση του αρμόδιου ή αρμόδιων Δήμων στην εποπτεία των οποίων βρίσκονται τα προς στείρωση, σήμανση και καταγραφή, από τον ενδιαφερόμενο, αδέσποτα ζώα, στην οποία θα αναγράφεται ο κατά προσέγγιση αριθμός και το είδος των αδέσποτων ζώων που θα στειρωθούν, θα σημανθούν και θα καταγραφούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και τα οποία έχουν περισυλλέγει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει. γ) αναλυτικό σχέδιο των εργασιών που πρόκειται να διενεργηθούν στο οποίο θα αναφέρονται: αα) η χρονική διάρκεια των εργασιών και ββ) ο εξοπλισμός και τα φαρμακευτικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν».

Ακόμη, για τους όρους λειτουργίας των χώρων, ορίζεται ότι : «Άρθρο 4 Όροι λειτουργίας των παραχωρούμενων εγκαταστάσεων − χώρων 1. Οι παραχωρούμενοι χώροι πρέπει: α) να βρίσκονται σε ισόγειο ή υπόγειο όροφο με είσοδο ανεξάρτητη, χρησιμοποιούμενη αποκλειστικά για την πρόσβαση των ζώων στο χώρο, β) να έχουν ελάχιστη επιφάνεια 20τμ, γ) να είναι διαχωρισμένοι μονίμως ή με κινητό χώρισμα σε χώρο διενέργειας των στειρώσεων − ανάνηψης των ζώων και χώρο αναμονής των προς στείρωση ζώων, δ) να διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού − κρύου νερού και ε) να διαθέτουν σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας του χώρου 2. Ο κτηνιατρικός εξοπλισμός ο οποίος διατίθεται από τον εθελοντή κτηνίατρο πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: α) φορητό χειρουργικό τραπέζι, β) πηγή κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού του χειρουργικού πεδίου, γ) παροχή οξυγόνου χειροκίνητου τύπου, π. χ. αναπνευστικός ασκός τύπου ambu, δ) οροστάτη (για την συγκράτηση φιάλης παροχής θεραπευτικών διαλυμάτων, ορών), ε) κλωβό μεταφοράς και ανάνηψης για μεγαλόσωμα και μικρόσωμα ζώα, στ) κλίβανο αποστείρωσης των χειρουργικών εργαλείων και χειρουργικές ποδιές , ζ) χειρουργικά εργαλεία, ζυγό μέτρησης βάρους των ζώων, αναλώσιμα υλικά και φάρμακα και ψυγείο διατήρησης τους, εφόσον απαιτείται, η) στηθοσκόπιο, ωτοσκόπιο, οφθαλμοσκόπιο και θερμόμετρο και θ) ηλεκτρική κουρευτική μηχανή».

Επειδή, από όσο έχουμε πληροφορηθεί, δεν τηρήθηκεκατά γράμμα η ως άνω διαδικασία και δεν είναι γνωστό επακριβώς ποιες υποδομές και ποιος εξοπλισμός και φαρμακευτικά σκευάσματα θα υπάρχουν στο χώρο διεξαγωγής των στειρώσεων για την θεραπεία και αποθεραπεία των ζώων μετά τις στειρώσεις, για την δήλωση και καταγραφή τους κλπ.
Επειδή, πέραν της τηρήσεως η μη του οποιουδήποτε τύπου ή διαδικασίας, σε όλους τους αδέσποτους σκύλους επιβάλλεται ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp, κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως περίθαλψη ή στείρωση.
Επειδή ο ανωτέρω έλεγχος για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp απαγορεύεται να γίνει από εθελοντή κτηνίατρο, όπως επίσης απαγορεύεταινα γίνει από αυτόν και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια (π.χ. εμβολιασμός) πέραν των επιτρεπομένων που είναι η στείρωση και η καταγραφή.
Επειδή, κτηνιατρική φροντίδα από εθελοντές κτηνιάτρους επιτρέπεται να παρασχεθεί μόνο σε αδέσποτα ζώα και όχι σε δεσποζόμενα.
Επειδή μεταξύ των σκοπών του σωματείου μας είναι και η μέριμνα για την τήρηση των κανόνων για την ορθή άσκηση του κτηνιατρικού λειτουργήματος και τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων και της δημόσιας υγείας, η οποία, σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται να κινδυνεύει.
Επειδή επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας καλούμε άμεσα να διακόψετε τη λειτουργία του ως άνω προγράμματος στειρώσεων αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) την εβδομάδα 7 έως 10 Νοεμβρίου 2016.
Σε διαφορετική περίπτωση, σας δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε οφειλόμενη ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσουμε την ευζωία των ζώων και τη δημόσια υγεία.
Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς τον Ο.Τ.Α. με την επωνυμία Δήμο Τυρνάβου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημάρχο αυτού κ.Παναγιώτη Σαρχώση, κάτοικο Τυρνάβου, προς τον οποίο και απευθύνεται, για να λάβει αυτός γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας συγχρόνως αυτή στην έκθεση επίδοσης.-

Λάρισα, 9 Νοεμβρίου 2016
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

turnavos-steirwsi-adespotwn
επιστροφή