13/10/2016

Διερεύνηση νομιμότητας κτηνιατρικών πράξεων από το Δήμο Κατερίνης.

shmanshΑγαπητοί συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε έγγραφο του Π.Κ.Σ. προς το Δήμο Κατερίνης, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτηνιατρικών πράξεων που διενεργούνται υπό την αιγίδα του, όπως αυτό επιδόθηκε στο συγκεκριμένο Δήμο.

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: «Κτηνιατρικές πράξεις από το Δήμο Κατερίνης»

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, πως ο Δήμος σας με πρωτοβουλία του προβαίνει σε πρόγραμμα σήμανσης ζώων συντροφιάς, το οποίο εκπονεί σε δημοτικό πάρκο και στο οποίο κατά τρόπο που θα θέλαμε να μας εξηγήσετε έχουν συμπεριληφθεί και δεσποζόμενα ζώα, γεγονός που αντιβαίνει την κείμενη νομοθεσία (Ν3170/03, Ν4039/12, Ν4235/14), η οποία ρητά ορίζει πως οι Δήμοι της χώρας είναι επιφορτισμένοι αποκλειστικά με τη μέριμνα των προγραμμάτων διαχείρισης αδεσπότων.
Θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσετε εάν ο χώρος και οι προδιαγραφές είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 1714/75275-06/07/2015, εάν η σήμανση γίνεται από κτηνίατρο, όπως, επίσης, ρητά ορίζει ο νόμος, βάσει ποιάς διοικητικής διαδικασίας έγινε η επιλογή του κτηνιάτρου, καθώς και εάν μετά τη σήμανση των ζώων ακολουθεί η καταγραφή τους στη βάση δεδομένων.
Παρακαλούμε για τις υπηρεσιακές σας απαντήσεις στα ερωτήματα του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που όπως αντιλαμβάνεστε, εύλογα προκύπτουν στο συλλογικό όργανο των κτηνιάτρων της χώρας, οι οποίοι είναι «επιφορτισμένοι» εξ’ αντικειμένου με τη διασφάλιση της υγείας και ευζωίας των ζώων, αλλά και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣεπιστροφή