12/10/2016

Απάντηση Δ/νσης Κτην/κής Πειραιά σε έγγραφο του Π.Κ.Σ.

farmaka
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε έγγραφο του Π.Κ.Σ. σχετικά με την παράνομη πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων από pet-shop στην περιοχή του Πειραιά, καθώς και την απάντηση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Πειραιά. Αναμένουμε τα αποτελέσματα του επανελέγχου.


ΑΘΗΝΑ, 21-09-2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1263

Κοιν.: 1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Μπόλαρη Μ.
2. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Κτηνιατρικής κ. Αλεξανδρόπουλου Θ.

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΘΕΜΑ: «Παράνομη πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων από pet-shop»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, ο ιδιοκτήτης pet-shop ………………………….. ο οποίος διατηρεί κατάστημα επί της οδού …………………….. στο Κερατσίνι Πειραιά και υποκατάστημα επί της οδού ………………………. στην ίδια περιοχή, προβαίνει στην πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων (συνήθως κατόπιν παραγγελίας), γεγονός, που όπως καλά γνωρίζετε, αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τις άμεσες υπηρεσιακές σας ενέργειες και τη διερεύνηση του θέματος προς αποκατάσταση της έννομης τάξης, όπου και εάν αυτή διαπιστωθεί ότι διαταράσσεται.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
DNSH PEIRAIA
DNSH PEIRAIA 1
DNSH PEIRAIA 2
επιστροφή