21/09/2016

Ενημέρωση από ΤΣΑΥ

TSAY

Με αφορμή την λειτουργία του ενιαίου ασφαλιστικού ταμείου (ΕΦΚΑ) από 01/01/2017, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να φροντίσουν για την ασφαλιστική τους ικανότητα, επικαιροποιώντας τον ΗΦΑ έως τις 31/12/2016

Με εκτίμηση

η εκπρόσωπος του ΠΚΣ στο ΤΣΑΥ
Βουδούρη Μάγδα


επιστροφή