20/09/2016

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για άδεια ίδρυσης ιατρείου, γραφείου παραγωγικών ζώων κ.λπ.

dikaiologhtika

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα κτηνιατρεία μικρών και μεγάλων ζώων ιδρύονται και λειτουργούν σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Κτηνιατρεία μικρών ζώων: Ιδρύονται σε ανεξάρτητο ή συνεχές ανεξάρτητο κτήριο ή σε συγκρότημα κτισμάτων ή σε ισόγειο ή υπόγειο πολυκατοικίας, το οποίο δέον να πληροί τους υγειονομικούς όρους και να διαθέτει απαραιτήτως τους κάτωθι χώρους: Α. αίθουσα εξετάσεων και επεμβάσεων ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 12m2 κατ’ ελάχιστον, Β. αίθουσα αναμονής ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 12m2 κατ’ ελάχιστον, Γ. εγκαταστάσεις παροχής ψυχρού-θερμού ύδατος, εξαερισμού, αφοδευτηρίου κλπ. Κτηνιατρεία μεγάλων ζώων: Επιτρέπεται να ιδρύονται μακράν του κέντρου της πόλεως, εκκλησιών, χώρων κοινωνικών ή εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων σε ανεξάρτητο κτίριο, το οποίο δέον να τυγχάνει πλήρους υγειονομικής συγκροτήσεως και να διαθέτει απαραιτήτως τους κάτωθι χώρους: Α. Αίθουσα εξετάσεως ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 30m2 κατ’ ελάχιστον Β. προαύλιο επιφανείας 70m2 τουλάχιστον Γ. στεγανό χώρο συγκεντρώσεως της κόπρου Δ. εγκαταστάσεις παροχής θερμού-ψυχρού ύδατος, αφοδευτηρίου. Τα κτηνιατρεία μικρών και μεγάλων ζώων δέον να είναι : Α. επανδρωμένα κατ’ ελάχιστον εξ’ ενός κτηνιάτρου ο οποίος δύναται να είναι και ο κάτοχος του κτηνιατρείου και Β. εξοπλισμένα με τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία και σκεύη.
επιστροφή