05/08/2016

Απάντηση του ΕΟΦ σε καταγγελία του ΠΚΣ και νέο έγγραφο του ΠΚΣ

Για άλλη μια φορά λαμβάνουμε μια "γενικόλογη" απάντηση σε γραπτή καταγγελίας μας για ηλεκτρονικό κατάστημα παράνομης πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων. Παρόλα αυτά θα συνεχίζουμε να πιέζουμε με κάθε τρόπο για την επιβολή ποινών με στόχο τόσο την προστασία των εργασιακών μας δικαιωμάτων, αλλά πάνω από όλα την προστασία της Δημόσιας Υγείας και της υγείας και ευζωίας των ζώων.


Με εκτίμηση,
η Πρόεδρος
Αθηνά Τραχήλη


Η απάντηση του ΕΟΦ
eof5

Το νέο εγγραφο του ΠΚΣΑΘΗΝΑ, 05-08-2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1254

Προς ΕΟΦ
Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων
Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας
Υπόψη κ. Π. Γκούρα


Θέμα: Ερώτημα αναφορικά με το από 22/07/16 έγγραφό σας με Αρ. Πρωτ. 33006Αξιότιμη κ. Γκούρα,


Στην γραπτή απάντησή σας σχετικά με την καταγγελία μας για ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων, μας ενημερώνετε ότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις και προτείνατε στο Υπουργείο Υγείας επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Θα θέλαμε να μάθουμε σε ποιο συγκεκριμένο τμήμα του Υπουργείο Υγείας εισηγηθήκατε τις κυρώσεις, ποιες είναι αυτές συγκεκριμένα, καθώς και το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο ΕΟΦ δεν είναι αρμόδιος να προβεί σε επιβολή κυρώσεων άμεσα;

Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σας ενημερώνουμε για περιστατικά παράνομης πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων, αλλά δεν έχουμε λάβει ποτέ ενημέρωση επιβολής συγκεκριμένων προστίμων. Αναρωτιόμαστε ποια υπηρεσία φέρει ευθύνη για αυτό και τελικά, ποια είναι η ορθή διαδικασία προκειμένου να υπάρξει κάποια στιγμή η τιμωρία, ο περιορισμός και η εξάλειψη της παράνομης πώλησης.

Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθηνά Τραχήλη Άγγελος Σαντοριναίος
επιστροφή