24/05/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ

ozodhs
Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχουν επιβεβαιωθεί πολλά κρούσματα οζώδους δερματίτιδας σε βοοειδή κτηνοτροφικών μονάδων με τις αρμόδιες αρχές να δηλώνουν ότι μπορεί να θανατωθούν έως και 1500 βοοειδή και τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε δυσχερέστατη θέση.

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος όταν είχε ξεκίνησε το πρόβλημα το 2015 κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες και πιέσεις προς κάθε αρμόδιο, προκειμένου να εισαχθεί το εμβόλιο και να διεξαχθούν οι εμβολιασμοί. Για άλλη μια φορά, όμως, φαίνεται ότι η ολιγωρία του κράτους είναι ανείπωτη. Αντί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εγκρίνει την αγορά και τον εμβολιασμό όλων των βοοειδών της Β. Ελλάδος, ανακοινώνει την δημιουργία Εθνικού Κέντρου Ελέγχου της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών με Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκο Μπόλαρη. Με την εν λόγω απόφαση το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας του άρθρου 4 της υπ αριθμ. 258933/2008 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του Π.Δ 138/1995 (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)». Ποιες οι αρμόδιες του νέου Κέντρου, με ποιο προσωπικό θα στελεχωθεί και γιατί τόσο καιρό τον συντονισμό και τις απαραίτητες ενέργειες δεν μπορούσαν να κάνουν οι υπάρχουσες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής ανά την χώρα;;;;

Η καθυστέρηση άμεσης επέμβασης συνεχίζεται σε συνδυασμό με την απουσία σοβαρού σχεδιασμού. Η κτηνοτροφική παραγωγή δέχεται άλλο ένα σοβαρό πλήγμα, το κόστος τόσο για τους παραγωγούς όσο και για το δημόσιο (εξαιτίας των αποζημιώσεων) γίνεται υπέρογκο και τελικά, για άλλη μια φορά ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας τείνει να αφανιστεί.

Δεν μπορεί σε καιρούς κρίσης την στιγμή που όλοι οι φορείς επισημαίνουν ότι πρέπει να ανασυγκροτηθεί η οικονομία και να ανασυσταθεί η παραγωγή, όταν πια η χώρα μας έχει φτάσει να εισάγει περίπου 85% των τροφίμων που της είναι απαραίτητα, το κράτος να κωλυσιεργεί και στην πραγματικότητα να εγκληματεί σε βάρος όλων μας.
Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος δηλώνει την διαθεσιμότητά του να βοηθήσει σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση,
υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων, των κτηνιάτρων και φυσικά, του Έλληνα καταναλωτή.

Η Πρόεδρος

Αθηνά Τραχήλη
επιστροφή