27/04/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Συμμετοχή στην 48ωρη Γενική Απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ όταν κατατεθεί το ν/σ για το ασφαλιστικό

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Εδώ και αρκετούς μήνες στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο από πλευράς κυβέρνησης και κεντρικής πολιτικής σκηνής όσο και από πλευράς όλων των εργαζομένων και συνταξιούχων, βρίσκεται το φλέγον ζήτημα του ασφαλιστικού. Το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό επιφέρει την πλήρη ισοπέδωση της έννοιας της κοινωνικής ασφάλισης και αποτελεί ένα τεράστιο πλήγμα στον εργαζόμενο κόσμο που ήδη υφίσταται όλες τις τραγικές συνέπειες της εξάχρονης πλέον μνημονιακής πολιτικής.

Aς δούμε, όμως, λίγο πιο αναλυτικά τι φέρνει το νέο νομοσχέδιο σύφμωνα με ό,τι έχει ως τώρα ανακοινωθεί.
Όσον αφορά τις εισφορές:

- Ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση,οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης. ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

-Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών, των ανεξάρτητα απασχολούμενων, των κατ’ επάγγελμα αγροτών ορίζεται σε ποσοστό 6.95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους. Βαρύνει εξολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά ποσοστό 6.45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0.50 % για παροχές σε χρήμα.
- Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς είναι 586.08 * 10 = 5860.80, ενώ η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 586.08 *20% = 117.22 ευρώ. (κατώτατος μισθός άγαμου άνω των 25 ετών 585,60€)

Όσον αφορά τις συντάξεις:

-Η εθνική σύνταξη δηλαδή την σύνταξη που εγγυάται το κράτος σε κάθε συνταξιούχο , η κύρια σύνταξη όπως λέγεται κατρακυλά στο τραγικό ποσό των 384€.

-Η σύνταξη κατοχυρώνεται με την συμπλήρωση 40ετίας και υπολόγιζεται βάσει όλης της 40ετίας του εργάσιμου βίου και όχι της τελευταίας 5ετίας όπως ισχύει μέχρι και σήμερα.Αυτό προφανώς ως στόχο έχει την μείωση των συντάξεων δεδομένου ότι στην τελευταία 5ετία οι απολαβές συνήθως έιναι μεγαλύτερες σε σχέση με τα πρώτα εργασιακά χρόνια.

-Καθίσταται απαγορευτική η πρόωρη συνταξιοδότηση καθώς αυξάνεται η ποινή - μείωση της σύνταξης κατά 10%. Για παράδειγμα σε πρόωρη κατά 7 έτη συνταξιοδότηση η μείωση του ποσού της σύνταξης θα φθάνει το 52%.

-Για την επικουρική σύνταξη θα ισχύει η ρήτρα μηδενικού ελλείματος.Αυτό σημαίνει ότι κάποιος για να λάβει επικουρική θα πρέπει το έλλειμα στο ταμείο να είναι μηδενικό, διαφορετικά δεν θα την δικαιούται.
Είναι εύκολο να αντιληφθεί λοιπόν, κανείς ότι το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό θα έχει μόνο καταστροφικές συνέπειες αφού θα ρίξει την χαριστική βολή στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας αλλά και συνολικά στους όρους εργασίες χιλιάδων εργαζομένων. Με εισφορές που θα αγγίζουν το 50% του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών η ιδιωτική ασφάλιση θα φαντάζει πλέον ως την μόνη λύση για μεγάλη μερίδα των εργαζομένων που θα ψάχνει να εξοικονομήσει μέρος του εισοδήματός του αφού οι προσφερόμενες παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την δημόσια ασφάλεια είναι συνεχώς επιδεινούμενες. Μιλάμε δηλαδή για μια μεθοδευμένη επιχείρηση απαξίωσης του αναδιανεμητικού ασφαλιστικού σύστηματος και μια προσπάθεια πλήρους απαξίωσης της έννοιας της αλληλεγγύης των γενεών που περικλείει η δημόσια σαφάλεια. Παράλληλα, η εισφοροδιαφυγή, η μαύρη και αδήλωτη εργασία, η φοροδιαφυγή θα αυξηθούν αφού η αφαίμαξη των φορολόγουμενων θα αυξηθεί δραματικά. Χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις οδηγούνται σε λουκέτο και πολλές χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες σε κλείσιμο των βιβλίων τους αφού δεν έχουν πλέον ούτε κίνητρο να δουλέψουν, αλλά ούτε και τη δυνατότητα να είναι συνεπείς με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση των εισφορών στα ταμεία. Οι όροι της μισθωτής εργασίας επιβαρυνόνται επιπλέον με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας να επωμίζουν όλο το βάρος στις πλάτες του εργαζομένου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον μισθό του, την ασφάλεια του και την ποιότητα ζωής του. Σε αυτέ τις συνθήκες τα στοιχεία της εργασιακής επισφάλειας και της μετανάστευσης κυριαρούν και γεμίζουν αβεβαίοτητα το μέλλον του επιστημονικού δυναμικού τόσο του κλάδου μας αλλά και όλων των υπολοίπων.
Τα αιτήματα του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Σύλλογου γύρω από το ασφαλιστικό οφείλουν να είναι συγκεκριμένα και να μπαίνουν επιτακτικά στα υπουργικά και κυβερνητικά επιτελεία όπως και να συνταντιούνται με τα αντίστοιχα αιτήματα όλων των υπόλοιπων εργασιακών και επιστημονικών κλάδων:
-Άμεση απόσυρση του νέου νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό

- Δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εγγυημένων παροχών, αλληλέγγυο, αναδιανεμητικό, καθολικό και πραγματικά αλληλέγγυο μεταξύ των γενεών και όλων των εργαζομένων

-Αποκατάσταση του βασικού μισθού και των αποδοχών των συλλογικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων

-Αύξηση της κύριας εθνικής σύνταξης και όλων των συντάξεων.Όχι στην εθνική σύνταξη της πείνας και της εξαθλίωσης

- Καθολική, δημόσια, υποχρεωτική ασφάλιση και δημόσια, δωρεάν, υποχρεωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους-ες

-Τριμερή χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων με μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης από το κράτος και τον εργοδότη και μικρότερο από τον εργαζόμενο

-Οριστική κατάργηση των νέων εξοντωτικών αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών. Δραστική μείωση των ήδη υπέρογκων εισφορών

-Κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις καθυστερούμενες οφειλές. Δίκαιοι, άτοκοι διακανονισμοί, με δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης με βάση την οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου

-Άμεση αναγνώριση των άνεργων και υποαπασχολούμενων κτηνιάτρων. Διαγραφή των χρεών τους προς το ταμείο. Αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας, προνοιακές παροχές. Κατάργηση της απαίτησης καταβολής εισφορών για το διάστημα της ανεργίας

- Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ασφαλισμένους ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο

- Όχι σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις για χρέη σε ταμεία, κράτος, τράπεζες

-Να δοθεί τέλος στις ελαστικές σχέσεις εργάσιας, στην μαύρη και ανασφάλιστη εργασία,στην παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι, στα υψηλά ποσοστά ανεργίας, στην υποασφάλιση των εργαζομένων

-Να πληρώσουν επιτέλους κράτος, τράπεζες, εργοδότες. Να καταβάλει το κράτος τις οφειλές του στο Ταμείο και να καλύψει τις απώλειες από το κούρεμα. Να εισπραχθούν τα οφειλόμενα από την εργοδοσία

- Επαναφορά του Κοινωνικού Πόρου, του ποσοστού δηλαδή από την αξία κάθε φαρμάκου που παρακρατούσαν οι φαρμακευτικές εταιρείες και απέδιδαν στο ταμείο αντί εργοδοτικής εισφοράς των ελεύθερων επαγγελματιών

-Συντονισμός με τους συνασφαλισμένους μας στο ΕΤΑΑ (μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους), με τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, με τους αγρότες (ασφαλισμένους στον ΟΓΑ) και προσπάθεια δημιουργίας κοινού μετώπου

-Πολιτική και συνδικαλιστική διεκδίκηση για αλλαγή-ακύρωση του αντιασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου (νομοι Σιούφα, Πετραλιά ,Λοβέρδου-Κουτρουμάνη). Απαίτηση για πρόσληψη προσωπικού. Να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα πρόσληψης για περιορισμένο χρόνο μέσω ΑΣΕΠ

-Ενίσχυση των μηχανισμών σύλληψης εισφοροδιαφυγής. Πέρα από το πολιτικό αίτημα προς την κυβέρνηση να σταματήσουν να καλύπτονται οι μεγαλοοφειλέτες, η ουσιαστική μηχανογραφική οργάνωση μπορεί να συνεισφέρει

-Απαραίτητη η ουσιαστική αποκέντρωση με πλήρη εξοπλισμό και στελέχωση των περιφερειακών μονάδων για να σταματήσει η ταλαιπωρία και οι μεγάλες μετακινήσεις των συναδέλφων
-Αναδιάρθρωση των κατηγοριών απόδοσης σύνταξης: Η βασικότερη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει στον Νόμο Σιούφα είναι η αναδιοργάνωση της κατηγοριοποίησης των εισφορών από 14 σε 3 (χαμηλή-μεσαία-ανώτερη). Η όποια όμως αύξηση των εισφορών των υγειονομικών μετά την 1-1-1993 και η υπαγωγή τους στις τρεις νέες κατηγορίες, θα πρέπει να έχει ως κυρίαρχο στοιχείο, την ίση ανταποδοτικότητα σε σύνταξη, διασφαλίζοντας έτσι παράλληλα την αλληλεγγύη των γενεών


Συμμετοχή στην 48ωρη Γενική Απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ όταν κατατεθεί το ν/σ για το ασφαλιστικό

επιστροφή