10/02/2016

Συγκρότηση σώματος Δ.Σ. Παραρτήματος Θεσσαλίας

Στις 15/11/2015 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Παραρτήματος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου για την ανάδειξη του Διοικητικού συμβουλίου. Με βάση τα αποτελέσματα της καταμέτρησης το νέο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται κατα σειρά εκλογής από τους : Ιωάννη Λυτροκάπη, Σταύρο Σταθόπουλο Ανδρέα Παπαδόπουλο, Γεώργιο Παπαθεοδώρου και Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο. Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16/12/15 ως εξής:
Πρόεδρος : Ιωάννης Λυτροκάπης
Αντιπρόεδρος :Ανδρέας Παπαδόπουλος
Γραμματέας : Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Μέλη : Σταύρος Σταθόπουλος και Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Ο πρόεδρος Ο γραμματέας
Ιωάννης Λυτροκάπης Γεώργιος Παπαθεοδώρου
επιστροφή