02/12/2015

Καταγγελία για πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων στον Δήμο Πλατανιά

ΑΘΗΝΑ, 02-12-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1190


steirosi_adesp

Προς: ΔΑΟΚ Χανίων

Κοινοποίηση: Αστυνομικό Τμήμα Γαλατά

Θέμα: Λειτουργία προγράμματος στείρωσης αδέσποτων ζώων στον Δήμο Πλατανιά


Αξιότιμοι κύριοι,

Πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με γερμανικό φιλοζωικό σωματείο διοργανώνει από τις 2 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Δεκεμβρίου πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων σε χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος στο χωριό Γεράνι. Ως σύλλογος απευθυνθήκαμε εγγράφως στις αρχές του Δήμου, προκειμένου να πληροφορηθούμε τον τρόπο οργάνωσης του συγκεκριμένου προγράμματος, ώστε να ελέγξουμε αν τηρούνται όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί που αφορούν τόσο την διαφύλαξη της υγείας και ευζωίας των ζώων όσο και την προστασία της δημόσιας υγείας. Δυστυχώς, όμως, δεν λάβαμε απάντηση…
Παρακαλούμε, λοιπόν, την υπηρεσίας σας, όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την διερεύνηση του θέματος και την αποκατάσταση της έννομης τάξης στην περίπτωση που διαπιστωθεί η διατάραξη αυτής.
Για την διευκόλυνσή σας σάς παραθέτουμε το νομικό πλαίσιο που πρέπει να τηρείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αναλυτικότερα:
1. Σε επίπεδο νομοθετικών διατάξεων οι κτηνίατροι-πολίτες μέλη των κρατών της Ε.Ε. και χωρίς ελληνική υπηκοότητα, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ΠΔ 38/2010, οφείλουν να προβούν σε γνωστοποίηση των στοιχείων και των εγγράφων προς της αρμόδια αρχή, δηλαδή το ΓΕΩΤΕΕ, με στόχο την απόδειξη της επαγγελματικής κατάστασής τους, την κοινοποίηση του Α.Φ.Μ. τους, καθώς και στοιχείων που απαιτούνται σε επαγγελματίες που σχετίζονται με την δημόσια υγεία.
2. Η Υ.Α. 1714/75275 ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις περί παραχώρησης και προδιαγραφών χώρων ΟΤΑ σε εθελοντές κτηνιάτρους της αλλοδαπής.
Τέλος, σύμφωνα με καταγγελίες προς τον Π.Κ.Σ. στον πρώτο κύκλο του προγράμματος διενεργήθηκαν εξετάσεις και επεμβάσεις και σε δεσποζόμενα ζώα, κάτι που φυσικά απαγορεύεται. Μάλιστα κάποιες από τις διαγνώσεις ήταν λανθασμένες με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ζώων. Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, ποια μέτρα έχουν ληφθεί από την πλευρά των υπευθύνων, προκειμένου να γίνεται έλεγχος, αλλά και καταγραφή των ζώων και των κτηνιατρικών πράξεων που ασκούνται, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τα ζώα και τους πολίτες.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή