17/05/2011

«Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου: Η καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των ζώων στα αντιβιοτικά*»

    Το ΕΚ ζητάει τη διεξαγωγή ερευνών και την καλύτερη παρακολούθηση των επιπτώσεων των αντιμικροβιακών ουσιών στα τροφοπαραγωγικά και κατοικίδια ζώα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και η συνακόλουθη αποτυχία των θεραπειών. Χρειάζεται να περιοριστεί η χρήση των αντιβιοτικών, καθώς η ανθεκτικότητα των ζώων σε αυτά έχει εξελιχθεί σε τεράστιο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια.   

    Στο σχετικό ψήφισμα του εισηγητή Paolo De Castro (Σοσιαλιστές, Ιταλία), το οποίο ενέκρινε σήμερα η ολομέλεια του ΕΚ, οι ευρωβουλευτές ζητούν από όλα τα κράτη μέλη "να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τακτικά και συστηματικά τη μικροβιακή αντοχή τόσο στα τροφοπαραγωγικά ζώα όσο και στα ζώα συντροφιάς".

    Ο περιορισμός της χρήσης αντιβιοτικών

    Στο ψήφισμα ζητείται να υπάρξει περισσότερη έρευνα σε νέα αντιμικροβιακά και σε άλλες εναλλακτικές λύσεις και τονίζεται η σημασία ανάπτυξης συστημάτων για την κτηνοτροφία, που θα μειώνουν την ανάγκη για χρήση αντιβιοτικών.

    Χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι

    Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν, επίσης, οι μελλοντικοί προϋπολογισμοί του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων να αντανακλούν την αυξημένη ανάγκη για περισσότερες επιθεωρήσεις και αναλύσεις στο πεδίο αυτό, ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερο έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή της απαγόρευσης (από το 2006) της χρήσης των αντιμικροβιακών ως αυξητικών παραγόντων. Τέλος, η Επιτροπή καλείται να αναπτύξει πανευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής των ζώων, δίνοντας έμφαση στη λογική σύνδεση μεταξύ της καλής διαβίωσης των ζώων και της χρήσης αντιμικροβιακών, καθώς και στη σύνδεση μεταξύ καλής διαβίωσης των ζώων και ανθρώπινης υγείας.

[* Η εν μέρει άστοχη ορολογία οφείλεται στο ότι το κείμενο το έχουν συντάξει πολιτικοί και δημοσιογράφοι]  
επιστροφή