07/03/2024

Ανακοίνωση για την επίσκεψη στο ΙΙΒΕΑΑ

δνα

Τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελών του Π.Κ.Σ. στο ΙΙΒΕΑΑ, προκειμένου να δουν και να διατυπώσουν ερωτήματα και θέσεις για το ΕΦΑΓΥΖΣ.

Εκ μέρους του Π.Κ.Σ. συμμετείχαν η Πρόεδρος, κ. Αθηνά Τραχήλη, το μέλος του Δ.Σ. του Παραρτήματος Αττικής & Νησιών, κ. Λάμπρος Αντωνιάδης, η κ. Μαρία Λινού, κτηνίατρος, DVM, PhD, Πρόεδρος της Ε.Κ.Ε.  και η κ. Ευαγγελία Κωφίδου, κτηνίατρος, Μοριακός Βιολόγος, MSC, PhD, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια & Εντεταλμένη διδάσκουσα (πρώην ΠΔ407/80) Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας & Εμβρυολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.

Εκ μέρους του Ινστιτούτο παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου, κ. Θάνος, εξειδικευμένοι επιστήμονες, καθώς και η Ειδική Γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς, κ. Δημοπούλου.


Αφού αρχικά δηλώθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης του Π.Κ.Σ., κάνοντας γνωστό για άλλη μια φορά το αιτιολογικό αντίθεσης  στην υποχεωτικότητα της στείρωσης και στην εναλλακτική της λήψης και απόδοσης DNA, διατυπώθηκαν μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν την εφαρμογή της διαδικασίας και τα οποία είχε επιμεληθεί η συνάδελφος Ρουμελιώτη Καλλιόπη, DVM, MSc, Κλινική γενετίστρια, μέλος του European Veterinary Society of Reproduction . 

Πιο συγκεκριμένα: 

Ερώτηση 1η: Τι προβλέπεται από τον νόμο σε περιπτώσεις ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας του δείγματος; 

Ερώτηση 2η: Ποιες είναι οι προδιαγραφές των υλικών - μέσων που θα χρησιμοποιηθούν από τον κτηνίατρο για τη λήψη του γενετικού υλικού και πώς θα τα προμηθευτούν τα κτηνιατρεία; 

Ερώτηση 3η: Τι προβλέπεται από τον νόμο σε περιπτώσεις αδυναμίας λήψης του γενετικού υλικού από τον κτηνίατρο; 

Ερώτηση 4η:  Θα απαλλαχθούν από τη λήψη DNA κατοικίδια τα οποία διαθέτουν ήδη πιστοποιητικό γενετικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο εργαστήριο του εξωτερικού;  

Ερώτηση 5η: Θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής DNA σε πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού και αν όχι, πώς αιτιολογείται αυτή η αρνητική απάντηση;

Ερώτηση 6η: Ποια πιστοποιημένη μεταφορική εταιρεία θα αναλάβει τη συσκευασία και μεταφορά του γενετικού υλικού από το κέντρο λήψης του έως το Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) στην τιμή των 10 ευρώ, διασφαλίζοντας την  προστασία του από επιμολύνσεις και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία και για το Περιβάλλον. Το γενετικό υλικό είναι βιολογικό υλικό και η ορθή διακίνησή του προϋποθέτει την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών, καθώς εμπίπτει στην κατηγορία των δυνητικά μολυσματικών.- UΝ 3373Β. Για τη μεταφορά του απαιτείται η χρήση πιστοποιημένων υλικών συσκευασίας, σύμφωνα πάντα με τον Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας ,WHO, τις Εθνικές οδηγίες μεταφοράς, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τα Διεθνή πρωτόκολλα IATA (Αεροπορικές μεταφορές), RID (Σιδηροδρομικές μεταφορές), IMDG (Θαλάσσιες μεταφορές) και ADR (Οδικές μεταφορές).

Ερώτηση 7η: Με τη χρήση ποιου αλγόριθμου και με ποια στατιστική μεθοδολογία θα ταυτοποιηθεί η γονικότητα χιλιάδων υποψήφιων γεννητόρων ενός τυχαίου «ορφανού» κατοικίδιου με ακρίβεια μεγαλύτερου του 99%, ώστε να ώστε να είναι αξιόπιστη και μη νομικά αμφισβητήσιμη; 

Ερώτηση 8η: α)Με ποια μέθοδο συγκριτικής μελέτης του γενώματος είναι δυνατή η επιβεβαίωση της γενετικής ταυτότητας του ενός γεννήτορα σε περίπτωση απουσίας της καταγραφής του άλλου από τη βάση δεδομένων σε ό,τι αφορά σκύλους μεικτής φυλής;  β)Είναι η παραπάνω μέθοδος αξιόπιστη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 99%, ώστε να είναι νομικά μη αμφισβητήσιμη; 

Ερώτηση 9η: α) Με ποια μέθοδο συγκριτικής μελέτης του γενώματος είναι δυνατή η επιβεβαίωση της γονικότητας του ενός γεννήτορα σε περίπτωση απουσίας της καταγραφής του άλλου από τη βάση δεδομένων σε ό,τι αφορά σκύλους ελληνικών φυλών,  λαμβάνοντας υπόψη τη μη καταγραφή του γενετικού υλικού τους σε καμία βάση δεδομένων; β)Είναι η παραπάνω μέθοδος αξιόπιστη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 99%, ώστε να είναι νομικά μη αμφισβητήσιμη;

Ερώτηση 10η: α) Με ποια μέθοδο συγκριτικής μελέτης του γενώματος είναι δυνατή η επιβεβαίωση της γονικότητας του ενός γεννήτορα σε περίπτωση απουσίας της καταγραφής του άλλου από τη βάση δεδομένων σε ό,τι αφορά σκύλους ή γάτες που προέρχονται από συζεύξεις με αυξημένο δείκτη ενδογαμίας και ζουν σε κλειστό περιβάλλον; β) Είναι η παραπάνω μέθοδος αξιόπιστη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 99% ώστε να είναι νομικά μη αμφισβητήσιμη; 

Ερώτηση 11η: Σε τι  ποσοστό θα επηρεαστεί η δυνατότητα  ανεύρεσης  της γενετικής ταυτότητας γεννήτορα από την ύπαρξη αδέσποτων ζώων μη στειρωμένων και μη γενετικά ταυτοποιημένων; 

Τα παραπάνω ερωτήματα έχουν κατατεθεί γραπτά, συνοδευόμενα από αιτιολογικό σκεπτικό και παραπομπές στο νομοθετικό πλαίσιο. Αναμένουμε τις γραπτές απαντήσεις. 

Στο ερώτημα των εκπροσώπων του Π.Κ.Σ για το αν υπάρχει μελέτη στην οποία βασίστηκαν οι ιθύνοντες του νόμου, απαντήθηκε ότι υπάρχει μία μελέτη βιολόγων που μελετά την άγρια πανίδα και μία δεύτερη, η οποία έχει δημοσιευθεί διαδικτυακά, και έχει εκπονηθεί από μία ΜΚΟ που λέγεται SOPH και χρηματοδοτείται από τη MARS

Επιπλέον, τα μέλη του Π.Κ.Σ. ρώτησαν αν το ΥΠ.ΕΣ. έχει κάποιον επίσημο αριθμό για το σύνολο των αδέσποτων ζώων. Αρχικά, απαντήθηκε ότι είναι 3.000.000 χωρίς, όμως, να διευκρινίζεται η πηγή. Όταν τέθηκε από πλευράς του Π.Κ.Σ. ότι επίσημη καταγραφή μπορεί να αποτελέσουν τα στοιχεία που υπάρχουν από τους δήμους, η Ειδική Γραμματέας απάντησε ότι, βάσει αυτών, είναι περίπου 1.000.000.


Στο τέλος της συζήτησης έγινε επίσκεψη στον χώρο του εργαστηρίου και παρουσιάστηκαν τα προγράμματα ενίσχυσης του ΥΠ.ΕΣ. προς τους δήμους για την εφαρμογή προγραμμάτων για αδέσποτα ζώα. (Παρακάτω παρατίθεται η γνωμοδότηση της κ. Κωφίδου για το εργαστήριο).


οχι

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος παραμένει πιστός στις θέσεις και τις αποφάσεις του.

Λέμε όχι στην υποχρεωτική στείρωση, απέχουμε από τη λήψη δειγμάτων DNA .

Την Κυριακή, 31/3, έκτακτη γενική συνέλευση.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Μετά από πρόσκληση της προέδρου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου κ.  Αθηνάς Τραχήλη, παρευρέθηκα στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στις 04/03/2023, με συναδέλφους κτηνίατρους καιμε επιστήμονες του Ιδρύματος, προκειμένου να γίνει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Φύλαξης & Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) και ενημέρωση για την διαδικασία διαχείρισης των δειγμάτων ζώων που θα αποστέλλονται.

Κατά την διάρκεια της παραμονής και επικοινωνίας μου με τους αρμόδιους διαπίστωσα τα εξής : 

1)Το εργαστήριο διαθέτει άρτιο και υψηλής τεχνολογίας υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ανάλογο με αυτό που βρίσκεται σε εγκαταστάσεις Eργαστηρίων και Ινστιτούτων υψηλών προδιαγραφών της αλλοδαπής καθώς και εξειδικευμένους επιστήμονες που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι για να εφαρμόσουν τις τεχνικές απομόνωσης, διατήρησης, ταυτοποίησης και αξιοποίησης του γενετικού υλικού DNA των ζώων συντροφιάς.

2)Η διαδικασία που θα ακολουθείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση ενός ζώου με τους πιθανούς γονείς του περιλαμβάνει συνοπτικά:

α.Απομόνωση γενετικού υλικού DNA είτε από δείγμα κυττάρων παρειακού βλεννογόνου (buccal swab) είτε από ποσότητα περιφερικού αίματος που αποστέλλεται στο ΕΦΑΓΥΖΣ. Το αίμα παρέχει καλύτερης καθαρότητας και ποιότητας γενετικό υλικό χωρίς όμως να αποκλείει τη χρήση δείγματος buccal swab για την περαιτέρω διαδικασία, επομένως και τα δύο δείγματα είναι αποδεκτά . 

β.Εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του δείγματος από τους αρμόδιους επιστήμονες που θα το επεξεργαστούν, ακολουθεί η αλληλούχιση του γονιδιώματος του ζώου με τη χρήση τεχνικών νέας γενιάς  (Next Generation Sequencing, NGS) και τη χρήση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, που επιτρέπει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την αλληλούχιση πολλών δειγμάτων DNA.

γ.Tα γενετικά δεδομένα που εξάγονται από την παραπάνω διαδικασία, ψηφιοποιούνται και αποθηκεύονται σε βιβλιοθήκες γενετικού υλικού με τη χρήση μεθόδων βιοπληροφορικής,  ώστε να είναι διαθέσιμα προς περαιτέρω ανάλυση.

δ.Η εξακρίβωση και η πιστοποίηση ενός "ορφανού" δείγματος με τους πιθανούς γονείς του πραγματοποιείται με γενετική ταυτοποίηση των Πολυμορφισμών Μονών Νουκλεοτιδίων (Single Nucleotide Polymorphism, SNPs) που αποτελεί έναν ενδεδειγμένο και σύγχρονο τρόπο ταυτοποίησης γενετικού υλικού.

Με εκίμηση,

Κωφίδου Ευαγγελία 

Κτηνίατρος, Μοριακός Βιολόγος, ΜSC, PhD

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια & Εντεταλμένη διδάσκουσα (πρώην ΠΔ407/80)

Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας & Εμβρυολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.

επιστροφή