22/01/2008

«Εγγραφή στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π ως την 25η Ιανουαρίου 2008», Ιανουάριος 2008

Η Δ.Ε. ενημερώνει τους συναδέλφους ότι με την ΚΥΑ 267630 13.12.2007 (ΦΕΚ 2372 Β&13.12.2007) η πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων πέρασε από το ΓΕΩΤΕΕ στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) - AGROCERT.

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο καταρτιζόμενο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2008.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
  • Αντίγραφο Άδειας Εξασκήσεως Επαγγέλματος του ΓΕΩΤΕΕ και
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι διατίθενται επαγγελματική στέγη και τα προβλεπόμενα, από το άρθρο 2 παρ. β της ΚΥΑ 303894&11.08.2006 (ΦΕΚ 1375 Β), μέσα - εξοπλισμός.

Το έντυπο της αίτησης, την υπεύθυνη δήλωση και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. www.agrocert.gr.

Η Δ.Ε. του Π.Κ.Σ.
επιστροφή