22/02/2023

Ξεκινά το "ΕΣΠΑ Ψηφιακός μετασχηματισμός", εξοπλισμού γραφείου και εφαρμογών για ΜΜΕ με τουλάχιστον 3 εργαζομένους

PSIFIAKOSΞεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τα προγράμματα ΕΣΠΑ-ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (βασικός, προηγμένος και αιχμής) που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και Κτηνιατρεία ή Κτηνιατρικές Κλινικές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 3 ΕΜΕ (3 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης ή περισσότερους εργαζομένους μερικής απασχόλησης που αντιστοιχούν σε 3 ΕΜΕ) και ο προϋπολογισμός του έργου πρέπει να είναι τουλάχιστον 18.000€ εκ των οποίων καλύπτεται το 50 ή 60% ανάλογα με την Περιφέρεια.

Το πρόγραμμα καλύπτει Δαπάνες Εξοπλισμού, Λογισμικού και Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ ώστε να ενσωματώσουν σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους. 

Με απλά λόγια καλύπτει ανάγκες hardware και software της επιχείρησης καθώς και Παροχή υπηρεσιών πάνω σε αυτές δηλ. κομπιούτερ, δίκτυα, προγράμματα (αφορά και προγράμματα ιατρικών μηχανημάτων)

Ενδεικτικά αφορά δαπάνες για: 

Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.

Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.

Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα είναι FiFo (first in first out) δηλ. οι αιτήσεις εξετάζονται ανάλογα με την ημερομηνία και ο πρώτος που θα κάνει αίτηση θα έχει και την πρώτη έγκριση ή απόρριψη.

Το παρών πρόγραμμα ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ καθώς τέτοιο πρόγραμμα για αναβάθμιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΚΤΗΡΙΩΝ θα βγει το αμέσως επόμενο διάστημα και θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα

Ενδιαφερόμενοι με τουλάχιστον 3 ΕΜΕ που ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους επένδυση τουλάχιστον 18.000€ μπορούν να επικοινωνούν με τον συνεργάτη του συλλόγου:

APLANAlpha Plan Consultants,

Στεφάνου Ιωάννης, Διευθυντής Θεσσαλίας

Φλωρίνης 37, 41335, Λάρισα

Τηλ.: 2410 238926, Fax: 2415005505

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Αιχμής

επιστροφή