12/07/2022

Κτηνιατρεία και Κτηνιατρικές κλινικές δεν υπόκεινται σε εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους των αναλυτών τους

analitisΣυνάδελφοι κτηνίατροι ενημέρωσαν το Σύλλογο ότι έλαβαν email (χωρίς τη συγκατάθεσή τους αλλά αυτό είναι άλλο θέμα) από εταιρία που παρέχει υπηρεσίες εξωτερικών ελέγχων πιστοποίησης αναλυτών (αιματολογικών ή βιοχημικών) η οποία τους προειδοποιούσε πως αν κάνουν εξετάσεις βιολογικών υλικών στα κτηνιατρεία τους κινδυνεύουν με πρόστιμο αν δεν διαθέτουν εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας.


Το email ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι από το 2011 υπάρχει Ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4025 ΦΕΚ Α΄228/2.11.2011, Άρθρο 34 -Ποιοτικός έλεγχος ιδιωτικών φορέων Υγείας- ορίζει ότι:

«Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε φορέας υγείας που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα»

Ο προαναφερθείς νόμος εκδόθηκε κατόπιν Ευρωπαϊκής Οδηγίας και ισχύει σε όλη την ΕΕ και δεν ξεχωρίζει τα κτηνιατρικά από τα εργαστήρια για ανθρώπους οπότε απευθύνεται σε όλους όσους κάνουν εξετάσεις βιολογικών υγρών.

Θεωρούμε ότι δεν αξίζει το ιατρείο σας να μην είναι νόμιμο για 200-300 ευρώ το χρόνο, είναι κρίμα να δεχθείτε πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις.»


Ανατρέχοντας στη νομοθεσία είδαμε ότι το Άρθρο 34 του Ν. 4025 στο οποίο αναφέρονται προσθέτει τις παραγράφους 10 και 11 (που αναφέρονται πιο πάνω) στο άρθρο 13 του Ν. 2071/1992 (Α΄ 123 ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2256/1994 (Α΄ 196), συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν. 3329/2005 (Α΄ 81) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 3846/2010 (Α΄ 66).


Το εν λόγω άρθρο 13 του Ν. 2071/1992 λοιπόν το οποίο και εν τέλει ισχύει, έχει άλλες 9 παραγράφους και στην πρώτη εξ αυτών αναφέρει ποια είναι τα «διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε φορέας υγείας που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών» που  υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους φορείς:


 «Άρθρο 13

 Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.)

 1. Η ιατρική και οδοντιατρική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ιδιωτικού τομέα παρέχεται από τους εξής φορείς:

 α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία.

 β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία.

 γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.

 δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.»


Εκτιμούμε λοιπόν το ενδιαφέρον να μην μας επιβληθούν πρόστιμα αλλά τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές δεν ανήκουν στην κατηγορία των «φορέων υγείας» και δεν υποχρεούνται σε τέτοιου είδους ποιοτικούς ελέγχους από εξωτερικούς φορείς οπότε και το email δεν μας αφορά και κακώς μας το στέλνουν.


Εννοείται ότι καλό θα ήταν, για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας, να διαθέτουμε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ τέτοιους ελέγχους.


Τέλος να θυμίσω όσον αφορά τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων (σύριγγες, ιστοί μετά από επεμβάσεις κ.λπ) συνεχίζει να ισχύει η ΚΥΑ 146163 του 2012


Σύμφωνα με τα Άρθρα 2.5 και 3.1, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ είναι αποκομιδή από εξειδικευμένες εταιρίες διαχείρισης υγειονομικών αποβλήτων μόνο για τις Κτηνιατρικές Κλινικές και τα Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια.


Για όλους τους υπόλοιπους, δηλ. για τα Κτηνιατρεία Ζώων συντροφιάς, η αποκομιδή από εξειδικευμένες εταιρίες μπορεί να γίνεται εθελοντικά και χάρη στην περιβαλλοντική συνείδηση των κτηνιάτρων.


ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

επιστροφή