22/11/2007

«Άδεια λειτουργίας ιατρείων μικρών ζώων», Νοέμβριος 2007

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 31
Τ.Κ 115 27
ΤΗΛ. 210-7759751

ΘΕΜΑ: Άδεια λειτουργίας ιατρείων μικρών ζώων

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλα τα μέλη σας που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου σύμφωνα με τους Ν. 3170/2003 και Ν. 3399/2006, όπως φροντίσουν και ανάλογα και με την περίπτωση τους να υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης ή να παραλάβουν την ήδη εκδιδόμενη άδειά τους εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός.

Τόσο όσοι αιτηθούν άδειας ( καταθέτοντας τα αντίστοιχα σύμφωνα με την νομοθεσία συνημμένα έγγραφα), όσο και οι ήδη διαθέτοντες φάκελο στην Υπηρεσία μας, χωρίς όμως να έχουν παραλάβει την άδεια λειτουργίας τους υπόκεινται στις κυρώσεις που αυτές καθορίζονται από το Ν. 604/77 άρθρο 12.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω σας επισημαίνουμε την αδυναμία συμμετοχής ιδιωτών κτηνιάτρων χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας του κτηνιατρείου τους, στα επιδοτούμενα προγράμματα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων που εκπονούνται από τους Δήμους δικαιοδοσίας Νομαρχίας Αθηνών.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ
επιστροφή