18/10/2021

Επιστολή ΠΚΣ στο τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αθήνα, 15/10/21

Αρ. Πρωτ.: 1956


πκσ

Προς: Πρόεδρο και Καθηγητές Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ


Θέμα: Συστράτευση Κτηνιάτρων για την κατοχύρωση του επαγγέλματος 


Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Αξιότιμοι κ. Καθηγητές,


Με την παρούσα επιστολή ζητάμε τη συστράτευσή σας και την ενίσχυση των προσπαθειών του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου προς την κατεύθυνση ένταξης των κτηνιάτρων στον τομέα των υγειονομικών και όχι των γεωτεχνικών, όπως παράλογα ισχύει μέχρι σήμερα.  Είναι πασιφανές ότι το επάγγελμα του κτηνιάτρου αφορά την υγεία και ευζωία των ζώων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ η εκπαίδευση των κτηνιάτρων αποσκοπεί και στην ικανότητά τους να ασχοληθούν και να επιλύουν θέματα ζωϊκής παραγωγής, σε συνδυασμό πάντα και με την υγεία των ζώων. Άλλωστε, και το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, από το 1983, αρνήθηκε να συμμετάσχει ως Τμήμα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, για να ενταχθεί τελικά στη Σχολή Επιστημών Υγείας.

Επιπλέον, το δόγμα της Ενιαίας Υγείας, υπερασπιζόμενο ότι η υγεία ανθρώπων και ζώων είναι αλληλένδετη, είναι πλέον κυρίαρχο στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ενώ ακόμα και στο Εθνικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία του Υπουργείου Υγείας γίνεται αναφορά στην Ενιαία Υγεία, στον ρόλο των κτηνιάτρων στην προσπάθεια περιορισμού της αντιμικροβιακής αντοχής κ.ο.κ., οι κτηνίατροι συνεχίζουν να λογίζονται ως γεωτεχνικοί. Παράλληλα, η εξέλιξη του SARS COV 2 και της πανδημίας αποδεικνύουν περίτρανα την άμεση σχέση που έχει η κτηνιατρική επιστήμη με την ανίχνευση των γενεσιουργών αιτιών του ιού, αλλά και τη θεραπεία και την πρόληψη ανάλογων πανδημιών. Για όλους τους παραπάνω λόγους που εσείς ως πανεπιστημιακοί καθηγητές μπορείτε όχι μόνο να κατανοήσετε, αλλά και να εξηγήσετε περαιτέρω, πιστεύουμε ότι πρέπει σε αυτήν την προσπάθεια να είμαστε μαζί.

Συμπληρωματικά, όπως ίσως θα γνωρίζετε, βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς ιδρύεται το Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) στο οποίο, από την 1η.3.2022 και μετά, μπορεί ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς να αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού. Αποτελεί θέση του Π.Κ.Σ., δημοσιευμένη και κοινοποιημένη στο Υπουργείο Εσωτερικών, το έργο αυτό να αναλάβουν οι δύο Κτηνιατρικές Σχολές της χώρας ως πιο εξειδικευμένες και μάλιστα σε συνεργασία με άλλα δημόσια πανεπιστημιακά τμήματα, όπως αυτό της Βιοτεχνολογίας, ώστε να υπάρξει εμπλοκή και εκπαίδευση περισσότερων επιστημόνων, διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας στους μελλοντικούς επιστήμονες (κτηνιάτρους, βιοτεχνολόγους κ.λπ.)

Με την προσδοκία για μια έμπρακτη συνεργασία και συμπόρευσή μας  για την πρόοδο του κτηνιατρικού επαγγέλματος και της κτηνιατρικής επιστήμης, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν είχαμε τη διαβεβαίωση του αρχαιότερου Τμήματος Κτηνιατρικής της χώρας μας ότι συμφωνεί με τους παραπάνω στόχους του Συλλόγου μας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ  ΤΡΑΧΗΛΗ                                                                 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

ΥΓ. Αντίστοιχη επιστολή στάλθηκε και στο τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

επιστροφή