14/03/2020

Συστάσεις του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου προς τα μέλη του

Ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος προχωρούμε στις παρακάτω συστάσεις με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό διασποράς του SARS-Cov-2. Παρακαλούμε να αναρτηθούν σε εμφανή σημεία στα κτηνιατρεία και τις κτηνιατρικές κλινικές της χώραςcovid19
επιστροφή