16/05/2019

Εκτελεστική Απόφαση για τον καθορισμό καταλόγου εδαφών και τρίτων χωρών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων, καθώς και για το υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τις εν λόγω εισαγωγές

Εκτελεστική Απόφαση για τον καθορισμό καταλόγου εδαφών και τρίτων χωρών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγω... by Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος on Scribd

επιστροφή