05/02/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 05-02-2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1513

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Την Κυριακή, 25/02/18, καλείσθε σε Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου με θέμα το Πρόγραμμα Δράσης της επόμενης διετίας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα διεξαχθεί στις 04/03/18 στα γραφεία του Π.Κ.Σ. (Λεφέβρ 4, 1ος όροφος) στις 10.30π.μ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
συνελευση
επιστροφή