30/06/2017

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΦΠΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΦΠΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
κατάλογος

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, καθώς και του Συνδέσμου Αντιπροσώπων - Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων το ΦΠΑ στα εξωπαρασιτοκτόνα κτηνιατρικά φάρμακα, βάσει του νόμου 4472/2017, άρθρο 70, αλλάζει και από 24% γίνεται 13%. Η ισχύς του νόμου ορίζεται από 1/07/2017.

Εδώ μπορείτε να δείτε το κείμενο παράμβασΗς του ΠΚΣ
http://www.hva.gr/el/article.php?id=1239


Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

επιστροφή