Επικαιρότητα

29 Μάρ 2016
Κοινοποίηση σε Αναπληρωτή Υπουργό και Διευθυντή Κτηνιατρικής του εγγράφου προς ΔΑΟΚ Ιωαννίνων
24 Μάρ 2016
Ένταξη των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"
24 Μάρ 2016
Πρόσκληση του Δήμου Γλυφάδας για την υποβολή προσφορών σχετικά με το πρόγραμμα "Φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς"
24 Μάρ 2016
Προσφορά Εθνικής Τράπεζας για μηχανήματα pos
22 Μάρ 2016
Αγγελία εργασίας
22 Μάρ 2016
Έγγραφο προς ΔΑΟΚ Ιωαννίνων για τον κτηνίατρο εκτροφής
18 Μάρ 2016
Πληρωμή κτηνιάτρου με Κάρτα Αγρότη
11 Μάρ 2016
Πρόσβαση κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς
10 Μάρ 2016
Έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του ΠΚΣ για το ζήτημα της απαγόρευσης πρόσβασης στην βάση δεδομένων των κτηνιάτρων που δεν έχουν ανανεωμένη άδεια ΓΕΩΤΕΕ
10 Μάρ 2016
Παράταση Προθεσμίας Αυτόματης Ανανέωσης Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος