Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

Επικαιρότητα

Προσφορά Εθνικής Τράπεζας για μηχανήματα pos
Προσφορά Εθνικής Τράπεζας για μηχανήματα pos
Αγγελία εργασίας
Αγγελία εργασίας
Έγγραφο προς ΔΑΟΚ Ιωαννίνων για τον κτηνίατρο εκτροφής
Έγγραφο προς ΔΑΟΚ Ιωαννίνων για τον κτηνίατρο εκτροφής
Πληρωμή κτηνιάτρου με Κάρτα Αγρότη
Πληρωμή κτηνιάτρου με Κάρτα Αγρότη
Πρόσβαση κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς
Πρόσβαση κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς
Έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του ΠΚΣ για το ζήτημα της απαγόρευσης πρόσβασης στην βάση δεδομένων των κτηνιάτρων που δεν έχουν ανανεωμένη άδεια ΓΕΩΤΕΕ
Έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του ΠΚΣ για το ζήτημα της απαγόρευσης πρόσβασης στην βάση δεδομένων των κτηνιάτρων που δεν έχουν ανανεωμένη άδεια ΓΕΩΤΕΕ
Παράταση Προθεσμίας Αυτόματης Ανανέωσης Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος
Παράταση Προθεσμίας Αυτόματης Ανανέωσης Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος
Ανακοίνωση για τις έκτακτες αναδρομικές εισφορές στο ΕΤΑΑ
Ανακοίνωση για τις έκτακτες αναδρομικές εισφορές στο ΕΤΑΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενημέρωση για εισφορές στο ΤΣΑΥ
ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενημέρωση για εισφορές στο ΤΣΑΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Top