Τεύχος 73 - Αρχείο Κτηνιατρικής Ενημέρωσης

Ιούνιος - Ιούλιος 2005

1. «Ποιος φοβάται το κτηνιατρικό φάρμακο στα χέρια των κτηνιάτρων;»

Άρθρο της ΑΡΠΑ

2. «Tο πρόβλημα της χορήγησης κτηνιατρικών φαρμάκων»

Άρθρο του Γ. Χαραλαμπάκη

3. Από τη Σύνταξη

Άρθρο του Ο. Διαμαντόπουλου

4. Nέα σύνθεση Προεδρείου

Δραστηριότητες της Δ. E.

5. «Πρόστιμα για το Kτηνιατρικό Φάρμακο»

Επιστολή Δ.Ε. προς Περιφέρεια Πελοποννήσου

6. «Συνταγή Kτηνιατρικών Φαρμάκων»

Απάντηση Δ.Ε. προς Διεύθυνση ΚΑΦΕ του ΥΑΑΤ

7. Aπάντηση Δ.Ε. προς Busch - Kιβωτό Nώε

8. «Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΠΚΣ και Συνδέσμου Εισαγωγέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων»

Διαιτητική Απόφαση