27/06/2014

Δελτίο τύπου: Σύσκεψη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον καταρροϊκό πυρετό

ΑΘΗΝΑ, 26-06-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΚΣ
Στις 23-06-2014 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της αιρετής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή την εμφάνιση της νόσου του καταρροϊκού πυρετού στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Πελοποννήσου κ. Τατούλης Π., ο Γεν. Διευθυντής Κτηνιατρικής, κος Αλεξανδρόπουλος Θ., ο Καθηγητής Κτηνιατρικής κος Φθενάκης Γ., η Πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου κα Τραχήλη Α., το Δ.Σ. του Παραρτήματος Πελοποννήσου Π.Κ.Σ. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, κ. Κατσαμπή Ι., τον αντιπρόεδρο κ. Μακρή Χ., την Γεν. Γραμματέα κ. Κωτσάκου Ι., τον Ειδικό Γραμματέα, κ. Μπάμπα Ν. και το μέλος Κουμαρέλα Ι.
Το παρόν έδωσαν, επίσης, ο κ. Μαθιόπουλος Ν., υπεύθυνος Επιτροπής Παραγωγικών Ζώων Π.Κ.Σ., οι Κτηνίατροι Μαντάς Μ., Τσακωνάκος Π., Καραθεόπουλος Γ., Δήμου Γ. ως εκπρόσωποι της Λακωνίας και της Αργολίδας, συνάδελφοι Δημόσιοι Κτηνίατροι εκπρόσωποι των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Αρκαδίας, της Αργολίδας, της Μεσσηνίας και της Κορινθίας.
Η επιτακτική ανάγκη της πληρέστερης ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς αποτέλεσε το πρωταρχικό θέμα της συνεδρίασης με κοινή αποδοχή. Η Διοίκηση του Π.Κ.Σ. και τα μέλη του επεσήμαναν την αναγκαιότητα της συνεργασίας με τους Δημόσιους Κτηνιάτρους με ξεκάθαρους ρόλους και αρμοδιότητες, ώστε να επιτευχθεί η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και εξέφρασαν τη διάθεσή τους και την επιθυμία τους να βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας, μιας ασθένειας που αποτελεί ένα καίριο χτύπημα στην εθνική οικονομία που η χώρα πρέπει σήμερα να αποφύγει περισσότερο από ποτέ.

Kοινός τόπος στους λόγους όλων των συναδέλφων αποτέλεσε το ότι τα μέτρα βιοασφάλειας βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, απαιτούνται όμως πιο ενδελεχείς έλεγχοι και αυστηροποίηση των ποινών για την παράνομη μετακίνηση ζώων χωρίς τα απαραίτητα υγειονομικά έγγραφα.

Συζητήθηκε επίσης η αναγκαιότητα της καλύτερης κτηνιατρικής διαχείρισης και πρόληψης των ασθενειών όπως ο καταρροϊκός πυρετός μέσω του θεσμού του Κτηνιάτρου Εκτροφής και επομένως η επίσπευση των εφαρμοστικών διατάξεων που αφορούν στην έκδοση της ΚΥΑ, γεγονός που θα βοηθήσει την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη επιζωοτιών άρα και την ολοκληρωμένη κτηνιατρική διαχείριση σε επίπεδο στάβλου.

Kατά τη συνεδρίαση, επίσης, συζητήθηκε η πρόταση ανοσοποίησης των ζώων στον καταρροϊκό πυρετό με την εισαγωγή στη χώρα εμβολίου που κυκλοφορεί σε χώρες της Ε.Ε., γεγονός που θα αποτελέσει πραγματική προστασία του ζωικού κεφαλαίου από το ΥΠΑΑΤ.
επιστροφή